Extraordinärt ledarskap

Read in Engelska

Extraordinary LeadershipExtraordinärt ledarskap behövs i tider av förändring och nu förändras världen i snabb takt varje dag. Ledare behöver ta fram allt sitt mod och ledaa, inte bara med sin rationella intelligens utan även med sin emotionella och andliga intelligens. Framgångsrika ledare använder en blandning av alla de här intelligenserna och främjar en kultur för ledarskap. Extraordinärt ledarskap innebär att vara den förändring du vill se i världen och leda så att andra kan leda. Med Stephen R Coveys ord: “Ledarskap är att kommunicera människors värde och potential till dem, så tydligt att de blir inspirerade att se det i sig själva”.

Vi erbjuder stöd för ledare som vill

  • omfamna sitt mod
  • öka medvetenheten om sig själv
  • förändra sitt sätt att leda organisationer
  • vara den förändring de vill se i världen

Är du intresserad av att

  • kliva in i ett nytt ledarskapsparadigm
  • främja en kultur för ledarskap
  • leda en organisation som arbetar från sin fulla potential
  • leda mot en lyckad framtid

Läs mer om vårt arbete med Extraordinära ledare i vårt nyhetsbrev. Du kommer också att få en kopia av e-bok Ge ny energi till organisationen med tre enkla verktyg.