Genuine Contact

Read in Engelska

Genuine Contact ProgramThe Genuine Contact™ Program är utformat för organisationsutveckling och är en metod för att skapa en kultur för ledarskap, där alla inbjuds att ta ledarskap inom de ramar organisationen har satt upp. Programmet har formats för att ge ledare maximal frihet och valmöjlighet att anpassa metoder och verktyg till den egna organisationens unika situation och till den kultur för ledarskap som de vill främja.

The Genuine Contact Program erbjuder kompetens och kunskap som vara hela livet. Varje kurs är formad för att ge tekniker, verktyg och koncept med mångsidiga användningsmöjligheter för ledare, facilitatorer, konsulter, organisatörer och utvecklare.

Vi anser att enkelhet är nödvändigt. Genom att basera vårt arbete på the Genuine Contact Program så får vi en värdegrund som stämmer med våra egna övertygelser att:

  • Människor är värdefulla, precis som den energi som håller ihop en organisation
  • Varje organisation har en inneboende visdom om sin egen livskraft
  • Förändring är konstant och åtföljs ofta av sorg och konflikter

Vi arbetar med de extraordinära ledare som vill ta nästa steg mot organisatoriska framgångar och som insett att det ledarskapsparadigm de har använt hittills, inte längre kan hjälpa dem. Vi erbjuder ett nytt sätt att tänka om ledarskap, som stödjer ledare som ser ekonomin krympa medan kraven och regleringarna ökar. De här ledarna kan ha nytta av att delta i vårt ledarskapsprogram och lära sig några eller alla moduler av the Genuine Contact™ Program.

Läs mer om våra kurser.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev så att du kan hålla kontakten och få information om när vi erbjuder nya kurser och program.