Mötesfacilitering

Read in Engelska

Meeting FacilitationMånga organisationer lägger mycket tid och resurser på möten och konferenser. Möten kan användas som en katalysator för förändring och växande och för att finna innovationer och nödvändiga lösningar, genom att man använder den kollektiva visdomen och arbetar med medarbetarnas potential.

Ett möte påverkas av många faktorer, som den plats där det hålls, ledarskapsparadigmet i organisationen, mötesmetoden och organisationens kultur och klimat. Oavsett vilket resultat du vill ha från mötet, så är professionell mötesledning och en välgjord mötesdesign ett bra sätt att få resultat och nytta av investerade medel.

Är du intresserad av att

  • Snabbt finna lösningar på angelägna frågor
  • Arbeta med att nå affärsmålen samtidigt som du förändrar organisationskulturen
  • Inbjuda till delat ledarskap och kreativitet i hela organisationen
  • Sammanföra människor till samarbeten för en bättre framtid

Mötesledning är en av våra huvudkompetenser. Vi erbjuder facilitering av

  • Kreativa och resultatfokuserade möten med högt deltagande
  • Lärande, interaktiva möten som engagerar hela människan
  • Stora och små möten, från några få personer upp till många hundra
  • Möten på plats och online, med samma mycket effektiva metoder
  • En strukturad process med möten för planering, utvärdering och uppföljning som omger huvudmötet, för att säkerställa hållbara fördelar för organisationen

Vi har många års erfarenhet av att leda möten med Open Space Technology, Whole Person Process Facilitation, Dialogcafé och en exklusiv blandning av rum inomhus och utomhus för att höja kreativitet och lärande. Vi vet hur man formar ett möte som bäst kan åstadkomma de resultat du önskar.

Kontakta oss för en kostnadsfri genomgång av hur du bäst formar dina möten för att uppnå önskat resultat.