Organisationer med helhetssyn

Read in Engelska

Holistic OrganizationsOrganisationer med helhetssyn arbetar med människor och miljö i ett sammanhang. De fokuserar på den miljö, klimat, kultur och energi där människor arbetar, för de vet att detta har en avsevärd påverkan på resultaten. När människor mår bra och arbetar från sin sanna potential, är nästan allt möjligt.

En organisation kan gå ganska långt av egen kraft, men vid någon punkt tar det stopp och organisationen behöver ett stöd som kan visa möjligheter och ge lämplig struktur – någon som är horisontframflyttare och strukturgivare. Det område organisationen kan nå med detta stöd är känt som Zone of Proximal Development (Vygotsky).

Vi arbetar med ledare och organisationer som vill utvecklas och nå sin sanna potential. Vi stödjer deras utveckling med verktyg och metoder från the Genuine Contact™ Program. Vi analyserar deras unika situation, skräddarsyr metoder och verktyg så att det passar deras behov och införlivar arbetssättet i deras organisation. Programmet har en enkelhet som passar komplexa situationer. Några av fördelarna med det här arbetssättet är:

  • En kultur för ledarskapmed personligt ansvarstagande
  • Innovativt tänkande, samskapande och engagerande lösningar
  • Högt deltagande, genuina relationer och ett livgivande klimat
  • Lärande och expansion som får ledarskap att växa hos alla
  • Mod att handla annorlunda och använda möjlighetstänkande

Vi fokuserar särskilt på att bygga förmåga, kunskap och kapacitet inom organisationen, så att ledare snabbt kan ta ansvar för och få äganderätt till metoder och verktyg och därmed ta ledarskap för sin egen framtid.

Varför vänta? Börja nu med att använda de tre verktygen i Ge ny energi till organisationen med tre enkla verktyg.

Kommentera