Mod att förändra

Igår besökte jag Johanna Wallin och Galleri Håfors och fick läsa artikeln i Bohusläningen om årets tema Work-Life-Play-Balance. Vi hade en bra diskussion om att de flesta platsannonser efterfrågar kreativitet och innovationsförmåga men så få organisationer skapar utrymme för detta. För att kunna vara kreativ och innovativ behövs ett utrymme där man får leka, reflektera och pröva nytt, där känslor har en lika given plats som intellekt. Det behövs som en balans till mera rutinmässig produktion. I produktionen lär man sig bli bättre genom att göra mer av samma sak och repetera. När det gäller kreativitet och innovation lär man sig bli bättre genom att göra mer av annorlunda saker, t ex måla, skapa, leka som tillåter hjärnan att följa nya vindlingar som leder till oanade resultat. En bra miljö för kreativitet kräver visst kaos och ett öppet och tillåtande klimat i organisationen.

Det krävs mod för att förändra – mod att våga stå i snålblåsten och vara sårbar. Men den som är sårbar är egentligen väldigt stark och har inget att frukta för den har inget att dölja. Det går inte åt någon energi för att upprätthålla ansiktet utåt eller försöka fundera ut vad andra tycker. Modet hos en sådan person innebär att även personer i dens närhet får möjlighet att vara genuina människor. En sådan kultur bidrar snabbt till att människor vågar pröva och misslyckas för att också i de flesta fall lyckas över förväntan.

För att slå in på den modiga och kreativa vägen skulle man kunna använda Systematiskt Arbetsmiljöarbete, SAM, tillsammans med mötesmetoder där man tar vara på hela personalens engagemang och kunskaper. De lösningar som kan bidra till ett öppet och innovativt klimat är ofta oanade och enkla och de finns hos medarbetarna, när man ger utrymme för lekfullhet och reflektion. Bra metoder för att åstadkomma detta är bland annat Open Space och Whole Person Process. De har en tydlig struktur med ordning och reda och en lagom portion av kaos. Egentligen så är de här metoderna ett effektivt sätt att ändra förhållningssätt i en organisation, en förändringsmekanism helt enkelt. Det som krävs är att man använder metoden kontinuerligt och ser till att medarbetarna lär sig grunderna så att de kan anpassa formen efter de egna behoven. Och mod!