Birgitt Williams, Author of The Genuine Contact Way

Främja en kultur för ledarskap

Birgitt Williams, Author of The Genuine Contact Way«Det går inte att skilja på personligt och professionellt ledarskap. Det är dags att människor väcker upp sin ledarskapspotential». Birgitt Williams

Ledarskap eller management

Hur ser det ut i din organisation? Vad har övertaget – ledarskap eller management? Går din tid åt till dokumentation, administration och brandkårsutryckningar för att lösa akuta problem, som medarbetarna inte har mandat att lösa själva? Önskar du att du kunde få tid för att tänka till innan du handlar, se vart vägen bär innan du försöker springa ifatt och tid att få någon sorts ordning i kaoset?

 För att möta dagens utmaningar behövs helt nya sätt att tänka och leda. Förändringar sker allt snabbare och tyvärr försöker många organisationer av äldre datum lösa sina problem genom att införa nya kontrollsystem och mer struktur. Det har man alltid gjort men det är inget bra recept. Det går åt mycket energi till att försöka bromsa och stå kvar med ett ben i det gamla (dokumentera vad som redan hänt) när andra benet redan är på språng för att lösa nästa oväntade situation.

En annan nivå av tänkande

Det behövs en kultur för ledarskap, där alla har utrymme att ta ledningen, hitta lösningar på akuta problem och gripa tillfället i flykten. Det behövs mindre av kontrollsystem och mer av tillit att alla har förmåga och kapacitet att skapa framgång. Det behövs arbetsmetoder och verktyg som snabbt når fram till den kollektiva kunskapen, till potentialen i organisationen, så att man kan fånga möjligheter. Man får också ny energi när man kan följa med i flödet istället för att arbeta motströms.

Cour-age för att ändra inifrån

Att skapa utrymme för sig själv kräver mod. Man måste välja en annan väg än den vanliga. Ibland behövs till och med lite raseri. Ursprunget till courage, det engelska ordet för mod, kommer från två ord cour och rage som betyder hjärta och raseri. Alltså är det i raseriets eller ilskans hjärta som vi finner modet och kraften att agera på ett sätt som stämmer med hur vi är som människor, inte med hur vi har byggt våra administrativa system.

Som alltid måste hållbar förändring starta inifrån. Först inifrån dig själv som chef och ledare, sedan inifrån organisationen. Första steget är att veta från vilken värdegrund och vilka normer du vill agera. Det synsätt som grundlagt många av dagens organisationer kom till under industrialismens barndom. Då gick förändringar långsammare, cheferna hade gått i skolan till skillnad från personalen och samhället i stort var mera klassindelat och ojämlikt. Idag är kunskap och kompetens jämnt fördelad, inte minst för att vi värderar både handens och huvudets kunskap. Därför är det ett stort slöseri med resurser om man inte ser till att medarbetarna har utrymme att använda hela sin kunskap.

Kom med mig på kurs med Birgitt Williams för att hitta modet att leda annorlunda. Kurserna är i april så det är dags att registrera sig här.

ledarskapsintelligens

Ledarskapsintelligens

ledarskapsintelligensLäser just magasinet från Högskolan Väst. Jag inser att forskningen nu har kommit fram till det jag har använt de senaste 14 åren. En artikel  handlar om ledarskapsintelligens, kan den mätas? Det handlar om Anna Dåderman, professor i psykologi vid Högskolan Väst. Hon har funnit att ledarskapsintelligens består av tre dimensioner – emotionell, rationell och själslig intelligens och att alla tre behöver kombineras och fungera tillsammans för att man ska få bäst resultat. Vi tänker ofta på rationell intelligens när vi diskuterar ledarskap. Den innehåller förmågan till logiskt och analytiskt tänkande och fokus på problemlösning, men den dimensionen är alldeles för snäv för ett framgångsrikt ledarskap. En ledare behöver använda alla tre dimensionerna integrerat för att kunna hantera egna och andras känslor och utveckla relationer. De behöver även finna mening i det de gör, utveckla självmedvetenhet och se helheten i sin situation, vilket är den själsliga intelligensen. Idag är ledare upptagna av ekonomiska värden och glömmer den själsliga delen.

I 14 år har jag arbetat med metoder som integrerar alla de här dimensionerna och inbjuder Hela Personen till ett möte, projekt eller en arbetssituation. Människor som deltagit i sådana möten säger att det känns så naturligt att de knappast tänker på det som arbete. Ändå använder de hela sin potential för att skapa fantastiska resultat. Hela konceptet kallas The Genuine Contact Program och Birgitt Williams, som skapat programmet tillsammans med sin man Ward Williams, har just givit ut sin nya bok om The Genuine Contact Way – Att främja en kultur av ledarskap. 

Vill du veta mer om mitt arbete eller när Birgitt kommer till Sverige och Norge nästa år?
Skriv en rad till eiwor@gatewayc.com