Egen företagare – ledare för vem?

Egna företagare är lika mycket företagsledare som de chefer som har många människor i organisationen. Som egen företagare leder man sig själv. Det är inte alltid så enkelt. Man är ensam, har ingen som säger emot och inte heller någon som lyssnar och ger stöd. Det är nog det som egenföretagare behöver mest av allt, någon som lyssnar och ställer de frågor man själv behöver svara på för att ta nästa steg.När jag jobbar med stöd till enskilda företagare så upplever jag att det finns en uppsjö av bra program och kurser att gå, men att det ibland är svårt att få dit företagaren. Jag tror att man ibland glömmer att precis som att man vårdar en lokal eller de verktyg man använder i sitt arbete, så behöver man även vårda sig själv, sitt eget rum och sig själv som verktyg. Det behövs inte alltid så dramatiskt mycket. Ofta räcker det med någon som lyssnar.

Det extraordinära ledarskapet innebär att leda sig själv så bra att man inser sina fantastiska värden och sin enorma potential. Empowerment av sig själv helt enkelt. Behöver du en liten knuff på vägen? Då kanske 3 timmars workshop med tid att diskutera den grund du utgår ifrån tillsammans med andra intressanta människor, kan vara ett bra steg på vägen. Det händer i april, läs mer på facebook

 

Posted in Uncategorised @sv.