En enklare väg – och ganska oanvänd

Hur vill du leda ditt nästa projekt – på ett enkelt sätt eller ett svårare?

Du har fått ett nytt projekt, ett bra team eller en partner att samarbeta med och där står du nu, det är dags att börja. Så vad gör du? Skapar du en handlingsplan och sätter igång med de aktioner som ska leda fram till målet? Eller använder du lite tid till att gå igenom projektet med teamet? Inbjuder du dem att förklara hur de ser på syfte, mål och vägen framåt?

När du börjar med handlingsplanen och omedelbart sätter igång med genomförandet – då har du valt den svåra vägen. Vill du lära dig något? Ja, om du känner att du behöver lära dig om kaos, förvirring och konflikter så kommer du att lära dig många saker. Om du redan känner till sådant så kanske du skulle vilja ta en annan väg mot målen och istället börja med att samla ihop ditt team.

Så du säger att ni redan pratat om målen när du skrev projektansökan för att få finansiering. Ni pratade till och med om vad som behövde genomföras och kanske är hela projektet om något praktiskt, så varför ska ni prata om detta en gång till? Du kan ha fått intrycket att alla förstod och samtyckte till dina idéer, men tog du verkligen tid att ta reda på det eller hade du en deadline att passa? De kan ha samtyckt till dina idéer med utgångspunkt från sina egna antaganden. När du då startar upp projektet och går direkt till genomförandet, så kommer deras agerande att baseras på deras antaganden och inte på dina. Det kommer du att inse när några aktioner aldrig blir av och när andra som leder i helt fel riktning blir snabbt genomförda. Om du då fortsätter med projektet utan att göra något åt det, så kan du upptäcka att du har en konfliktunge i knät. Det här är den svåra vägen.

Den enkla vägen är en väg som tar dig till målet i tid. Du kan fortfarande känna av lite kaos, förvirring och konflikt men du har skapat en grund som gör att du kan hantera situationen. Den här vägen börjar med att du inbjuder alla projektdeltagare till ett möte för att ta reda på allas antaganden om syfte, ledarskap, visioner och mål, samarbete och intressenter och management, verktyg och aktioner. Det tar tid, kanske 4 timmar, ibland 6 timmar och det kommer att vara värt den tiden, eftersom många olika åsikter kommer upp på bordet och det finns en chans att ni hittar aktioner som fungerar ännu bättre än de du planerat. Det här mötet är också till för att få en gemensam förståelse av regler och principer du är tvungen att följa.

När du väljer den enkla vägen så är detta en ganska oanvänd väg eftersom den kräver medvetenhet om olika dimensioner och alla vill inte öka sin medvetenhet på det sättet.  Det kräver att du medvetet beaktar hela den person som är inbjuden till arbetet, hur omgivningen där mötet hålls påverkar resultatet och hur du påverkar som ledare för mötet och projektet. Vill du fortfarande gå den här vägen och bespara dig många stunder av kaos, förvirring och konflikter? Klicka här för att få veta mer om hur!

 

 

Posted in Uncategorised @sv.