Ledarskapsutveckling

Read in Engelska

Vad är egentligen ledarskap? Är det att alltid vara steget före och visa vägen? Är det att samla trupperna och ta täten? Är det att organisera och hantera problem så att medarbetarna kan göra jobbet i lugn och ro? Eller är det något helt annat?

Ledarskap är ett verb, något som ska utföras, något man lär sig genom att inhämta kunskap och skaffa sig erfarenhet. För att bli bra på att utöva ledarskap behöver man träna. Det behövs tid, situationer och omgivningar som gör det möjligt att träna för att så småningom bli mästare på ledarskap.

Att vara chef innebär ofta att ta ledningen för att något ska hända, för att nå målen, för att utföra ett uppdrag. Som chef har man möjlighet att utöva ett ledarskap som stödjer andra att ta ledningen. Idag är det helt nödvändigt att alla i en organisation kan ta egna initiativ, egna beslut att ta tag i möjligheter som flyger förbi. Allt går fort och allt ändras ofta och det går inte att invänta beslut eller invänta ett styrelsemöte. Då har chansen redan passerat.

Som chef finns möjligheten att skapa en kultur för ledarskap, för att dra nytta av alla medarbetares förmåga och för att skapa en hållbar situation för sig själv. En kultur för ledarskap är ett arbetssätt som tar vara på och värdesätter människors resurser och engagemang. Den kräver att man som chef är mera av en firekeeper än en general. För att övergå till ett nytt ledarskap krävs ställtid. Det krävs även nya tankemönster, tid för reflektion, andra verktyg och metoder.

Vill du stärka din ledarkapacitet och hitta stöd för ditt ledarskap?

Vi har glädjen att erbjuda ett internationellt program som är utarbetat och testat för detta ändamål. The Genuine Contact™ Program bygger på forskning och bred fackkunskap och är enkelt att ta till sig. Vår utbildningsserie som särskilt fokuserar på ledarskapet och hur man som ledare påverkar organisationen, består av 4 grundmoduler. Många av dessa är tillgängliga både på olika platser i Sverige/Norge och online. Varje enskild kurs bygger på den föregående så att kunskapen fördjupas i varje steg. Du kan även välja att utveckla ditt ledarskap med hjälp av vårt sammanhållna program Holistiskt ledarskap. 

  1. Hälsa och balans i organisationer
  2. Hitta tillbaka till hälsa och balans i vardagen
  3. Autentiskt och engagerande ledarskap

Tankar och tips om vad ledarskapsutveckling och organisationsutveckling finns på vår blog och på den internationella bloggen för Genuine Contact™.