Främja en kultur för ledarskap

Read in Engelska

Birgitt Williams, Author of The Genuine Contact Way«Det går inte att skilja på personligt och professionellt ledarskap. Det är dags att människor väcker upp sin ledarskapspotential». Birgitt Williams

Ledarskap eller management

Hur ser det ut i din organisation? Vad har övertaget – ledarskap eller management? Går din tid åt till dokumentation, administration och brandkårsutryckningar för att lösa akuta problem, som medarbetarna inte har mandat att lösa själva? Önskar du att du kunde få tid för att tänka till innan du handlar, se vart vägen bär innan du försöker springa ifatt och tid att få någon sorts ordning i kaoset?

 För att möta dagens utmaningar behövs helt nya sätt att tänka och leda. Förändringar sker allt snabbare och tyvärr försöker många organisationer av äldre datum lösa sina problem genom att införa nya kontrollsystem och mer struktur. Det har man alltid gjort men det är inget bra recept. Det går åt mycket energi till att försöka bromsa och stå kvar med ett ben i det gamla (dokumentera vad som redan hänt) när andra benet redan är på språng för att lösa nästa oväntade situation.

En annan nivå av tänkande

Det behövs en kultur för ledarskap, där alla har utrymme att ta ledningen, hitta lösningar på akuta problem och gripa tillfället i flykten. Det behövs mindre av kontrollsystem och mer av tillit att alla har förmåga och kapacitet att skapa framgång. Det behövs arbetsmetoder och verktyg som snabbt når fram till den kollektiva kunskapen, till potentialen i organisationen, så att man kan fånga möjligheter. Man får också ny energi när man kan följa med i flödet istället för att arbeta motströms.

Cour-age för att ändra inifrån

Att skapa utrymme för sig själv kräver mod. Man måste välja en annan väg än den vanliga. Ibland behövs till och med lite raseri. Ursprunget till courage, det engelska ordet för mod, kommer från två ord cour och rage som betyder hjärta och raseri. Alltså är det i raseriets eller ilskans hjärta som vi finner modet och kraften att agera på ett sätt som stämmer med hur vi är som människor, inte med hur vi har byggt våra administrativa system.

Som alltid måste hållbar förändring starta inifrån. Först inifrån dig själv som chef och ledare, sedan inifrån organisationen. Första steget är att veta från vilken värdegrund och vilka normer du vill agera. Det synsätt som grundlagt många av dagens organisationer kom till under industrialismens barndom. Då gick förändringar långsammare, cheferna hade gått i skolan till skillnad från personalen och samhället i stort var mera klassindelat och ojämlikt. Idag är kunskap och kompetens jämnt fördelad, inte minst för att vi värderar både handens och huvudets kunskap. Därför är det ett stort slöseri med resurser om man inte ser till att medarbetarna har utrymme att använda hela sin kunskap.

Kom med mig på kurs med Birgitt Williams för att hitta modet att leda annorlunda. Kurserna är i april så det är dags att registrera sig här.

Posted in Genuine Contact.