Genuine Contact

Read in Engelska

De omgivningar där vi arbetar är mångfacetterade och förändras ständigt. Mitt i allt detta vill vi göra ett gott arbete och trivas med det vi gör. Det är viktigare än någonsin att bygga kapacitet att gemensamt kunna skapa och ta vara på resurser.  Och detta måste göras på ett sätt som tar vara på människor, miljö och samhälle, samtidigt som vi kan nå våra mål.

The Genuine Contact™ Program är ett fullt utvecklat, erfarenhetsbaserat program för hållbar utveckling av ledare och organisationer. Arbetssättet är noggrant och seriöst utprovat i verkliga situationer och organisationer. Det finns exempel på organisationer som helt eller delvis har implementerat programmets metoder och verktyg, både i Sverige och i andra delar av världen.

The Genuine Contact™ Program kan ses som ett operativsystem där andra arbetssätt och program, som till exempel LEAN, kan infogas. Programmet leder till förbättrad hälsa och balans och ökad ledarskapskapacitet, dvs förbättrade resultat, i hela organisationen. Det stödjer ledare att leda annorlunda. Allt implementeras på kort tid genom att möten används som katalysator för förändringen. Personalen lär sig metoder och verktyg och ledare sedan arbetet själva.

The Genuine Contact™ Program består av två delar, en grundläggande del för ledarskapsutveckling och en kompetensutvecklingsdel med verktyg och metoder för det nya arbetssättet. Den grundläggande delen har 4 moduler:

  • Vägen till organisatorisk hälsa och balans, om vikten av ett livsberikande klimat och hur värdegrunden påverkar organisationen
  • Organisatorisk hälsa och balans, hur man skapar ett ingångsvärde och samtidigt förstärker det livsberikande klimatet
  • Individuell hälsa och balans, hur man kan skydda och bibehålla sin hälsa mitt i förändring och kaos
  • Holistisk ledarskapsutveckling, att leda från en annan medvetandenivå och påverka organisationen genom sitt sätt att vara

Kompetensutvecklingsdelen har 5 moduler:

  • Arbeta med Open Space-metoden, att planera och facilitera möten med stor delaktighet och säkra de fördelar organisationen får av resultaten
  • Whole Person Process Facilitation, hur man leder organisationens vardagsmöten på sätt som gör mesta möjliga av den samlade kompetensen
  • Tvärkulturell konfliktlösning, om att lära känna sig själv i relation till andra, en enkel metod för att lösa, inte bara medla, i konflikter
  • Genuine Contact-organisationen, hur man implementerar en kultut för ledarskap och ett livsberikande klimat
  • Train the Trainer, bli mästare på att använda Genuine Contact-programmets metoder och verktyg och lära ut dem till andra

Vill du diskutera vilka fördelar du och din organisation kan få av programmet och få ett exempel på skräddarsydda lösningar. Kontakta oss gärna. 

Läs mer om de utbildningar vi erbjuder här.  Hitta information om kurser som erbjuds av våra kollegor på andra platser.