Kurser

Read in Engelska

Ledarskap är en konst och en kapacitet som man lär sig bemästra. För att bli mästare på ledarskap behövs kunskap, praktisk övning och erfarenhet – och tid. Mycket kan och ska läras i arbetet, men ibland behövs en paus för att inhämta ny kunskap, reflektera och andas.

Vi är glada att kunna erbjuda ett internationellt program som är utarbetat och testat för precis detta. Programmet bygger på forskning, bred fackkunskap och är mycket enkelt att ta till sig. Det innehåller kunskap om hur ledare påverkar och påverkas av de organisationer de arbetar med. Vi ser på ett ledarskap med helhetsperspektiv som skapar hållbarhet hos människor och organisationer. Vi ser på en ny typ av ledarskap där man leder så att andra kan leda, där man är mer av en firekeeper än en general.

Lärande ska vara enkelt, glädjefyllt och med krav som går att påverka och är anpassade efter person och situation. Du kan gå en viss del av vägen av egen kraft, men det finns ett utvidgat fält som du kan nå fram till om du får stöd på vägen. Vår intention är att vara vägledare som flyttar fram horisonten och ger lämplig struktur så att du kan fokusera på att nå din potential.

Är du intresserad av att öka din kapacitet och kompetens som ledare?

The Genuine Contact™ Program består av två delar – en grundläggande del för utveckling av det ledarskap som behövs för att skapa hållbara organisationer och en kompetensutvecklingsdel för att lära sig de nya metoder och verktyg som behövs för att underlätta förändringen. Ledarutvecklingsprogrammet består av 4 delar som erbjuds både online och på olika platser. Du kan gå hela programmet eller ta någon/några delar.

Vill du hellre genomföra någon/några delar av programmet internt i organisationen? Kontakta oss för att diskutera ett upplägg som passar dig.