Holistisk Ledarskapsutveckling – att leda med värderingar

Read in Engelska

4 hela dagar för din egen ledarutveckling, juni 2020. 

14 juni kl 8.00 -18 juni kl 14.00 2020. I mitten av Bohuslän, Västra Sverige.

Anmäl dig här

För personer i ledarskapspositioner, som VD, mellanchefer, projektledare, arbetsledare, personalansvariga, organisationsutvecklare, konsulter, facilitatorer. 

Att hitta sin egen autentiska ledarskapsstil är nödvändigt för att kunna ha självförtroende som ledare. Detta kräver kunskap, medvetenhet och tid att öva. Den här utbildningen breddar ditt spektra av ledarskapsförmågor, genom övningar som hjälper dig att förbättra din självmedvetenhet och att bemästra förmågan att använda dig själv som ett ledarskapsinstrument i de organisationer du arbetar med. Under kursen ger du dig själv tid att stärka din ledarskapskapacitet så att du kan påverka organisationen och engagera ledarskapet hos andra.

Holistisk ledarskapsutveckling lär ut ett helhetligt förhållningssätt för ledarskap, som stämmer med vår tid och med de snabba och kaotiska förändringar vi upplever. Det är en upplevelsebaserad kurs som använder utomhusmiljöer som ett verktyg för att få svar på de frågor du har och för att lära genom att göra om komplexa organisatoriska och individuella mönster på ett enkelt och till och med lekfullt sätt.

I den här kursen kommer du att fördjupa dina förmåga, kunskap och kapacitet att

  • Förstå dig själv och ditt ledarskap bättre genom ett enkelt test som visar var du är, var du tror att du är, dina styrkor, din motivation och gamla oavslutade affärer.
  • Stödja organisationen att skifta över till en kultur för ledarskap, så att den kan dra nytta av det ledarskap som finns i hela organisationen
  • Uppmärksamma och arbeta med dina feminina, maskulina och integrerade energier och använda dem på lämpligt sätt
  • Expandera din skicklighet i ledarskap genom reflektion och praktisk övning
  • Stärka ditt mod att ta steg ut i det okända och arbeta med kraften i närvaro, kommunikation och ställningstagande och att använda dessa krafter effektivt
  • Använda naturen och utomhusmiljöer för att stärka samarbete, kreativitet och lärande
  • Använda olika miljöer på ett medvetet och strategiskt sätt för att nå resultat

Detta är en unik möjlighet att gå en kurs där Genuine Contacts arbetssätt integrerats med utomhuspedagogik och lokal kultur och mat.  Kursen är utformad för att ge dig största möjliga personliga frihet och stora möjligheter till växande och utveckling. Därför är också deltagarantalet begränsat.

Kursplats bestäms senare men blir i mellersta Bohuslän. Du får uppleva både skog och kust, hav och insjöar. Varje dag gör vi en utflykt i naturen med lunchkorg. En dag åker vi till en mer befolkad plats där var och en även äter lunch på egen hand. En kväll lagar vi middag tillsammans.

Kom gärna kvällen innan så att du kan vara med från tidig morgon. Vi hämtar dig vid tåget eller bussen söndag eftermiddag eller kväll.

Boende i enkelrum, med möjlighet till dubbelrum om så önskas. Tänk på att ta med olika sorts kläder, som varma tröjor, shorts, regnkläder och baddräkt. Den mesta tiden tillbringas utomhus, även utflykterna, och vädret kan variera mycket. Vårt gemensamma språk är svenska/engelska. I grupparbeten väljer deltagarna själva språk.

Anmälan

Kursavgiften är 14.800 SEK exkl moms. I denna ingår kursledning, kursbok och kursmaterial, boende och alla måltider utom en lunch.

Anmälan och frågor via mail Eiwor Backelund Jacobsson. Beskriv gärna önskemål om mat och boende. Anmälan gäller då fakturan är betald. Kursavgiften är inte återbetalningsbar men platsen kan överlåtas på en annan person för den händelse du inte kan delta. Du avtalar själv med den personen om återbetalning av avgiften.

Förkunskaper: Individuell hälsa och balans samt Att bygga en sund och balanserad organisation. Om du saknar någon av dem, kontakta Eiwor Backelund Jacobsson så att vi kan hitta en lösning för dig.

Extra förmånligt pris för dig som är medlem i Genuine Contact-organisationen. Kontakta Eiwor för att få rabatt.

Holistisk ledarskapsutveckling är en av grundmodulerna i the Genuine Contact™ (GC) Program, som grundades av Birgitt och Ward Williams, Dalar International Consultancy. Som kursdeltagare blir du inbjuden att delta i ett växande internationellt nätverk av Genuine Contact Professionals, en mentorcirkel för stöd och samarbete. Läs mer om detta på Genuine Contacts hemsida. 

Kursledare GC-Team Skandinavia

Eiwor Backelund Jacobsson, vuxenpedagog och auktoriserad Genuine Contact Trainer, har arbetat med programmet sedan 1999 i ledarskapspositioner som chef, ordförande, projektledare och ombudsman samt som konsult. Hon ger dig praktiska och verklighetsnära erfarenheter av ett nytt sätt att tänka som chef och ledare.

Anders Johansson, utomhuspedagog och auktoriserad Genuine Contact Trainer, har under lång tid utbildat lärare i utomhuspedagogik och använt naturen som verktyg för teamutveckling. Han hjälper dig att bli bekväm i att använda utomhusmiljön som en förstärkning för att utveckla samarbete, förmågor och kreativt tänkande.

Hege Steinsland, processvägledare och auktoriserad Genuine Contact Trainer, har många års erfarenhet som chef och med förändringsarbete, teamutveckling, konflikthantering och coachning. Med sitt lugna och reflektiva arbetssätt och bakgrund i relations- och gestaltvägledning så hjälper hon dig hitta rätt i relationen till ditt ledarskap.

Anmäl dig här

Lämna ett svar