Bygga kultur för ledarskap – kapacitet för ledarskap i förändring

En framgångsrik ledare är en sådan som skapar nya ledare. För att lyckas med detta behövs medvetenhet om de värderingar man utgår ifrån, hur man uppfattar omvärlden och hur väl man kan använda sig själv som verktyg. För att bli en mästare på ledarskap behöver man tid och kunskap samt möjlighet att öva sig på det man behöver förbättra. 

Vi är glada att kunna erbjuda Genuine Contact-programmet, ett erfarenhetsbaserat och välprövat ledarskapsprogram och ”operativsystem” med gott renommé. Ledarskapsprogrammet erbjuder en annorlunda ledarskapsfilosofi som är anpassad efter vår tid av ständiga förändringar och bidrar till framgång och utveckling för din organisation.

Programmet är indelat i 4 delar, där intensiva kurstillfällen bygger ledarkapaciteten över tid. Online-kurserna ger erfarenhet av lärprocesser på en digital plattform. Våra kurser har genomförandegaranti. Genuine Contact-medlemmar erbjuds rabatt på samtliga delkurser.

Del I – 4 halvdagar online med mellanarbete. 

”Att bygga en sund och balanserad organisation – diagnos och förnyelse”

Om hur graden av hälsa och balans påverkar organisationers resultat, hur förståelsen av omvärlden påverkar ledarskapet. Med en praktisk modell för att tillsammans skapa en nu-lägesbild som utgångspunkt, samtidigt som man startar upp förnyelsen av ledarskapskultur och samarbete.

Pris: 6.800 ex moms. 25% rabatt vid 3 eller fler från samma organisation. 4 tisdagar i november 2019, kl 8.00-12.00

Del II – 4 frukostmöten online med mellanarbete

”Individuell hälsa och balans”

Personlig kapacitet för att leva och leda i förändring och ständigt återfå balansen. Olika tekniker och tester för att undersöka och sköta om sig själv och skydda sig mot negativ påverkan från omvärlden.

Pris: 4.200 ex moms.  4 tisdagar i mars 2020, kl 7.30-10.00. 

Del III – 4 heldagar för egen ledarskapsutveckling. 14-18 juni 2020.  

”Holistisk ledarskapsutveckling – att leda en organisation i enlighet med dess värderingar”

Ökar din medvetenhet och vidgar din kapacitet att använda alla dina förmågor och dig själv som främsta instrument för att påverka organisationen. OBS. Del I och II är nödvändig förkunskap för del III.

14-18 juni 2020. Pris: 14.800 ex moms, allt inkluderat. Kursplats i mellersta Bohuslän, Sverige. 

Del IV – Mentorskap för fortsatt utveckling i vardagen

Frukostmöte online en gång per månad för erfarenhetsutbyte och gemensamt lärande. Personlig vägledning efter avtal.

Pris för frukostmöten är inkluderat i kurspaketet. Pris för personlig vägledning enligt överenskommelse. 

Kursledare:

Eiwor Backelund Jacobsson, Genuine Contact konsult.

I samarbete med GC-Team Skandinavia – Hege Steinsland och Anders Johansson

För mer information och anmälan: eiwor@gctools.se, 070-2622946.