Holistiskt ledarskapsprogram

En framgångsrik ledare är en sådan som skapar nya ledare. För att lyckas med detta behövs medvetenhet om de värderingar man utgår ifrån, hur man uppfattar omvärlden och hur väl man kan använda sig själv som verktyg. För att bli en mästare på ledarskap behöver man tid och kunskap samt möjlighet att öva sig på det man behöver förbättra. 

Vi är glada att kunna erbjuda Genuine Contact-programmet, ett erfarenhetsbaserat och välprövat ledarskapsprogram och ”operativsystem” med gott renommé. Ledarskapsprogrammet erbjuder en annorlunda ledarskapsfilosofi som är anpassad efter vår tid av ständiga förändringar och bidrar till framgång och utveckling för din organisation.

Programmet är indelat i 4 delar, där intensiva kurstillfällen bygger ledarkapaciteten över tid. Online-kurserna ger erfarenhet av lärprocesser på en digital plattform. Del I och II kan även tas som separat kurs. Vi erbjuder starkt rabatterade priser om det kommer 2 eller fler deltagare från samma organisation. Våra kurser har genomförandegaranti.

Del I ”Att bygga en sund och balanserad organisation – diagnos och förnyelse”

Om hur graden av hälsa och balans påverkar organisationers resultat, hur förståelsen av omvärlden påverkar ledarskapet. Med en praktisk modell för att tillsammans skapa en nu-lägesbild som utgångspunkt, samtidigt som man startar upp förnyelsen av ledarskapskultur och samarbete.

12, 19 och 26 februari samt 5 mars 2019. 4 tisdagar kl 8.00-12.00. Onlinekurs. Fyra halvdagar med hemarbete.

Del II ”Individuell hälsa och balans”

Om hur ledarens personliga hälsa och balans påverkar organisationen. Olika tekniker och tester för att undersöka och sköta om sig själv och skydda sig mot negativ påverkan från omvärlden.

30 april, 7, 14, och 21 maj 2019 kl 7.30-10.00. Onlinekurs, fyra frukostmöten med hemarbete.

Del III ”Holistisk ledarskapsutveckling – att leda en organisation i enlighet med dess värderingar”

Utvecklar din kapacitet att leda så att andra tar initiativ, ledarskap och ansvar. Ökar din medvetenhet och vidgar din kapacitet att använda alla dina förmågor och dig själv som främsta instrument för att påverka organisationen. OBS. Del I och II är nödvändig förkunskap för del III.

17-20 juni 2019. Fyra heldagar på plats i Hunnebostrand, Bohuslän.

Del IV Mentorskap för fortsatt utveckling i vardagen

Frukostmöte online var 14e dag augusti 2019 – juni 2020, för erfarenhetsutbyte och gemensamt lärande som stöd för att hålla fast vid sina ledarskapsintentioner. Individuell vägledning vid behov.

Pris för Holistiskt ledarskapsprogram del I-IV: 35.000 kr ex moms.

Kursledare:

Eiwor Backelund Jacobsson, Genuine Contact konsult.

I samarbete med GC-Team Skandinavia – Hege Steinsland och Anders Johansson

För mer information och anmälan: eiwor@gctools.se, 070-2622946.