Att bygga en sund och balanserad organisation – diagnos och förnyelse, online

Read in Engelska

4 halvdagar online med mellanarbete. 

Tisdag 5, 12, 19 och 26 november 2019, kl 8-12. 

Anmäl dig nu.

 

Hälsa och balans är nödvändigt för att organisationer ska kunna utvecklas och växa. När man väljer att skapa ett livsberikande klimat så får det stor påverkan på medarbetarnas prestationer och samarbete. När klimatet är uppmuntrande och ger energi kommer organisationen att prestera bäst.

När en organisation inleder en förändringsprocess, kan det vara bra att veta vad man ska börja och att ha en utgångspunkt från vilken man kan mäta sina framgångar. Den är utbildningen kommer att ge dig båda delarna, vilket är viktig kunskap när man planerar att omforma eller omorganisera organisationen. Startpunkten är en diagnos och med den får man en karta för förnyelsen av hälsa och balans. Där används samma multifunktionella verktyg som använts i diagnosen.

I den här utbildningen kommer du att få

  • Lära dig ett holistiskt sätt att göra en diagnos av organisationens nuvarande tillstånd
  • Upptäcka det som redan fungerar samt vad som behöver tas bort, bytas ut eller renas
  • Lära dig engagera medarbetarna i diagnosprocessen och inbjuda dem att bidra med idéer för framtiden
  • Lära dig några enkla, multifunktionella verktyg som används för diagnosen, för återkommande uppföljningar och för justeringar för att bibehålla organisationens önskade tillstånd
  • Upptäcka ett sätt att uppnå ett livsberikande klimat som stödjer tillväxt i organisationen
  • Skapa din egen plan för att genomföra diagnosen i din organisation, under eller efter utbildningen

Onlinekursen bygger på 4 onlinemöten för frågor och samtal där vi hjälper dig bli bekväm med att använda verktygen. Däremellan behövs tid för självstudier och hemuppgifter. Mellan onlinemötena svarar vi på frågor via mail. Onlinemötena genomförs med Qiqochat, med kamera, mikrofon, grupprum och whiteboards. Vi använder Whole Person Process Facilitation för att leda dessa möten eftersom processen ger dig möjlighet att lära på ditt eget bästa sätt och fördjupa dig i olika ämnen tillsammans med andra deltagare.

Kursavgiften är 6.800 ex moms, vilket inkluderar kursbok, kursmaterial och kursledning. 25% rabatt för 3 eller flera deltagare från samma organisation.

Anmäl dig här. 

Vi erbjuder rabatt på kursen för Genuine Contact-medlemmar. Förstagångs-deltagare i en Genuine Contact-kurs erbjuds särskilda förmåner. Kontakta Eiwor Backelund Jacobsson. 

Den här kursen omfattar Vägen till organisatorisk hälsa och balans samt Uppnå organisatorisk hälsa och balans, de två första grundkurserna i the Genuine Contact™ Program, som grundades av Birgitt och Ward Williams, Dalar International Consultancy. Som kursdeltagare blir du inbjuden att delta i ett växande internationellt nätverk av Genuine Contact Professionals. Läs mer om detta på Genuine Contacts hemsida. 

Kursledning:

Eiwor Backelund Jacobsson, Genuine Contact konsult med många års erfarenhet som ledare av företag, föreningar och projekt. Hon var en av de allra första auktoriserade trainers för the Genuine Contact ™ Program, och har utbildat hundratals människor i programmets delar, såväl i Sverige som internationellt. 

I samarbete med GC Team Skandinavia: Hege Steinsland, processledare och Genuine Contact konsult och Anders Johansson, utomhuspedagog och Genuine Contact konsult. 

Anmäl dig nu