Att bygga en sund och balanserad organisation – diagnos och förnyelse, online

Read in Engelska

Organisatorisk hälsa och balans, grundmodul 1 och 2 i the Genuine Contact Program.

12, 19, 26 februari samt 5 mars 2019 kl 8-12, online. Anmäl dig nu.

Hälsa och balans är nödvändigt för att organisationer ska kunna utvecklas och växa. När man väljer att skapa ett livsberikande klimat så får det stor påverkan på medarbetarnas prestationer och samarbete. När klimatet är uppmuntrande och ger energi kommer organisationen att prestera bäst.

När en organisation inleder en förändringsprocess, kan det vara bra att veta vad man ska börja och att ha en utgångspunkt från vilken man kan mäta sina framgångar. Den är utbildningen kommer att ge dig båda delarna, vilket är viktig kunskap när man planerar att omforma eller omorganisera organisationen. Startpunkten är en diagnos och med den får man en karta för förnyelsen av hälsa och balans. Där används samma multifunktionella verktyg som använts i diagnosen.

I den här utbildningen kommer du att få

  • Lära dig ett holistiskt sätt att göra en diagnos av organisationens nuvarande tillstånd
  • Upptäcka det som redan fungerar samt vad som behöver tas bort, bytas ut eller renas
  • Lära dig engagera medarbetarna i diagnosprocessen och inbjuda dem att bidra med idéer för framtiden
  • Lära dig några enkla, multifunktionella verktyg som används för diagnosen, för återkommande uppföljningar och för justeringar för att bibehålla organisationens önskade tillstånd
  • Upptäcka ett sätt att uppnå ett livsberikande klimat som stödjer tillväxt i organisationen
  • Skapa din egen plan för att genomföra diagnosen i din organisation, under eller efter utbildningen

Onlinekursen bygger på 3 onlinemöten för frågor och samtal där vi hjälper dig bli bekväm med att använda verktygen. Däremellan behövs tid för självstudier och hemuppgifter. Mellan onlinemötena svarar vi på frågor via mail. Onlinemötena genomförs med Qiqochat, med kamera, mikrofon, grupprum och whiteboards. Vi använder Whole Person Process Facilitation för att leda dessa möten eftersom processen ger dig möjlighet att lära på ditt eget bästa sätt och fördjupa dig i olika ämnen tillsammans med andra deltagare.

Kursavgiften är 6.800 ex moms, vilket inkluderar kursbok, kursmaterial och kursledning. 25% rabatt för deltagare nr 2 och 50% rabatt för deltagare nummer 3 från samma verksamhet.

Anmäl dig här. 

Uppnå organisatorisk hälsa och balans är en av grundkurserna i the Genuine Contact™ Program, som grundades av Birgitt och Ward Williams, Dalar International Consultancy. Som kursdeltagare blir du inbjuden att delta i ett växande internationellt nätverk av Genuine Contact Professionals, en mentorcirkel för stöd och samarbete. Läs mer om detta på Genuine Contacts hemsida. 

Kursledning:

Eiwor Backelund Jacobsson har intentionen att ge ledare en praktisk erfarenhet av ett nytt ledarskapsparadigm, så att de kan påverka organisationen att fungera friskare och mera balanserat och dra nytta av medarbetarnas hela visdom. Som konsult utgår hon ifrån många års erfarenhet som ledare av ekonomiska och ideella föreningar och EU-projekt. Hon var en av de allra första auktoriserade trainers för the Genuine Contact ™ Program, och har utbildat hundratals människor i programmets delar, såväl i Sverige som internationellt. Eiwor menar att naturen har en balanserande effekt, som hjälper människor att må bra och vara mer kreativa, produktiva och att lära sig enklare.

Anders Johansson är en skicklig och erfaren  utomhuspedagog som utbildat många hundra lärare, ledare och facilitatorer som lärare vid Linköpings universitet och i sitt företag Friluften. När han beskriver sig själv i rollen som ledare/utbildare så använder han metaforen katalysator. Det betyder att den kunskap, energi och kreativitet som finns i gruppen används för att utveckla individ och grupp. Hans nyckelord för framgång är att “lita på processen”. Anders är en av utvecklarna och ägarna av konceptet Skogsfloating, ett utomhus mötesrum för kreativt, inspirerande och effektivt samarbete. Han är även auktoriserad trainer för the Genuine Contact Program.

Hege Steinsland är processledare och auktoriserad Genuine Contact Trainer med många års erfarenhet som ledare och med förändringsarbete, grupputveckling, konflikthantering och coachning. Hon har under många år stöttat ledare i kommunadministrationen och inom kyrkan med verktyg för ledarskapsutveckling och för att finna nya organisationsmodeller. Med sitt lugna och reflekterande arbetssätt och sin bakgrund i relations- och Gestaltcoachning, så stödjer hon dig att hitta rätt i relationen till ditt ledarskap.

Anmäl dig nu