Om

Read in Engelska

Vårt syfte är att stödja ledare och organisationer som vill göra skillnad i världen, som vill ha ny energi och som inser att gårdagens arbetsmetoder inte fungerar längre. Vi är stabila, lugna och bra på att skapa grogrund för idéer och hållbara samarbeten.

Vill du hitta metoder och verktyg att:

  • Främja en kultur för ledarskap som gör det enklare att nå målen
  • Förstärka samarbete och arbetsglädje
  • Se över nuläget och samtidigt skapa en struktur som ger ordning och reda med tydliga roller och ansvarstagande
  • Använda förändring som incitament för att utveckla verksamheten

Du har kommit rätt!

Vår roll är att vara vägledare som ger lämplig struktur och vidgar horisonten. Tillsammans kan vi åstadkomma stora förändringar med små medel. Vi arbetar genom att föra över kunskap om verktyg och metoder så att man kan förändra inifrån. Vi faciliterar möten som inspirerar och utvecklar, skapar samarbete och ger energi till vardagslivet i organisationen.

GC Tools är ett litet företag med stort professionellt kontaktnät i hela världen. Vår intention är att ta vara på visdomen hos alla människor, använda den för att skapa livgivande organisationer och därmed bidra till en bättre värld. Vi tror på att anpassa organisationer efter människorna istället för tvärtom.

Vi använder the Genuine Contact program som innehåller allt som behövs för hållbar förändring – en stabil värdegrund, en bra karta, en samling enkla arbetsmetoder och verktyg samt en design som snabbt överför kunskapen om arbetssättet till organisationen.

Få reda på mer om vårt arbete, erfarenheter och nya projekt genom att skriva

Vårt team

Eiwor-Backelund-Mats-JacobssonEiwor Backelund, seniorkonsult, vuxenpedagog och auktoriserad Genuine Contact™ Trainer, med lång erfarenhet som utbildare, processledare, projektledare och ledarskaps- och organisationsutvecklare.  Hon har utvecklat metodik för onlinesamarbete tillsammans med Richard Schultz, Wisdomways, Kanada i konceptet CollaborativeWays.

Mats Jacobsson, auktoriserad Genuine Contact™ Trainer med bred erfarenhet av ledarskap inom transport, logistik och byggsektorn. Mats förenar ett praktiskt och ekonomiskt tänkande med arbetssätt som tar vara på människors kunskap för företagsutveckling.

Samarbetspartners

Richard-SchultzRichard Schultz, Wisdomways, Kanada – expert på onlinesamarbete, organisationskulturer och personlig utveckling med hjälp av banbrytande tekniker. Auktoriserad Genuine Contact™ Trainer.

 

 

 

anders-johansson-friluftenAnders Johansson, Friluften, Sverige – utomhuspedagog, vuxenpedagog och teamutvecklare som använder naturen som utvecklingsrum för att nå ett steg till. Auktoriserad Genuine Contact™ Trainer.

 

 

 

Hege Steinsland, RelasjonsutviklingHege Steinsland, Relasjonsutvikling, Norge – lugn och metodisk pedagog med fokus på relationerna i en förändringsprocess, lång erfarenhet av chefsskap, utbildning, konflikthantering och coachning.