Online-samarbete

Read in Engelska

Online CollaborationDet är vanligt att grupper och organisationer som flyttar online, får se nivån av produktivitet, samarbete och kommunikation bland medarbetarna sjunka istället för öka. Detta beror vanligen på hur man hanterar sina möten. Ofta använder man inte alla funktioner hos onlineprogrammen utan begränsar sig till att använda dem för envägskommunikation istället för till en process för samarbete och samskapande som använder allas tid, kunskap och förmågor effektivt.

Facilitering online är en av våra huvudkompetenser. Vi har många års erfarenhet av facilitering av möten på plats och har bevisat  effektiviteten av metoderna och vår kompetens även i onlinemöten. Vi skräddarsyr onlinemöten eller kurser som möter dina behov. Vi kan också erbjuda nyckelfärdiga lösningar för strategisk planering, mentorskap, online-konferenser eller för att skapa en gemensam kultur. Vi har hög kompetens vad gäller att kombinera teknik med mötesmetodik, för att ge dig kraftfulla, effektiva och produktiva möten med fantastiska resultat.

Våra nyckelfärdiga erbjudanden för onlinesamarbete tar hand om allt du behöver för att kunna arrangera onlinemöten.

  • Vi erbjuder synliga och strukturerade rum i den virtuella miljön, så att människor känner att de är på samma ställe, även när det är stora avstånd mellan dem.
  • Vi sköter nödvändig administration, som att ta hand om anmälningar samt utbildning och förberedelse av deltagarna.
  • Vi erbjuder en plats för fortsatt arbete, för att läsa, reflektera och diskutera mellan mötestillfällena.
  • Vi planerar tillsammans med dig för bästa möjliga kreativitet och lärande, för att använda dina resurser optimalt och se till att du får de resultat du söker.
  • Vi faciliterar så att ditt möten behåller fokus på att uppfylla syftet och nå målen.

Låter det intressant? Kontakta oss för att få ett kostnadsfritt strategiseminarium om hur onlinemöten kan gagna din organisation.