Organisationsutveckling

Read in Engelska

Organisationer med helhetssyn arbetar med människor och miljö i ett sammanhang. De fokuserar på den miljö, klimat, kultur och energi där människor arbetar, för de vet att detta har en avsevärd påverkan på resultaten. När människor mår bra och arbetar från sin sanna potential, är nästan allt möjligt.

Friska och balanserade organisationer är till nytta för sina medarbetare, kunder, ägare och för samhället. De hjälper alla i sin omgivning att blomstra. För att öka hälsa och balans i organisationen är det viktigt att aktivera alla befintliga resurser och att börja med det största kapitalet – människorna. Det är även viktigt att aktivt arbeta med värdegrund och klimat så att dessa stöder förändringen.

Det går alldeles utmärkt att samtidigt arbeta med värderingar och kultur och skapa utrymme för medarbetarnas fulla potential. Det som krävs är att man gör saker på ett annat sätt än tidigare. Man använder helt enkelt möten som katalysator och genomför dem kontinuerligt på ett annat sätt än tidigare. Genom mötenas utformning ökar man chefers och medarbetares kapacitet att dra nytta av snabba förändringar, att gripa tillfället i flykten och ta ledarskap för att göra jobbet på det bästa och mest effektiva sättet.

Med hjälp av mötesmetoder och några enkla verktyg utvecklar man en hälsosam och balanserad organisation, samtidigt som man skapar en kultur för ledarskap. Detta är ett bra recept för att nå framgång med det organisationen är till för. Det bästa med att förändra med hjälp av möten är att det behövs oftast bara mindre justeringar och det går fort. Vi bygger om från grunden men utan att skapa kaos och villervalla.

Vill du veta mer om hur det är möjligt? Kontakta oss för ett kostnadsfritt samtal om var organisationen befinner sig just nu och vad som behövs för att ta nästa steg i dess utveckling.

 

 

Lämna ett svar