Det finns många sätt att se på världen.

Det finns många sätt att se på världen. Vilka glasögon använder du?

Många organisationer har fortfarande kvar sina gamla glasögon från den tid då de bildades. Då kanske deras värld såg ut som en maskin eller ett löpande band där man enkelt kunde byta ut icke fungerande delar, dvs människor. Om de har kvar sina gamla glasögon så ser deras världsbild likadan ut än idag, fast världen har förändrats. Det är kanske dags att byta?

En världsbild, de glasögon man ser världen igenom, har stor betydelse för hur man fattar beslut och hur man jobbar för att nå sina mål.  Om du känner att organisationen inte fungerar så bra som den borde göra, kan första steget vara att fundera över att byta glasögon. En starkt kontrollerad organisation i obalans, kan fortfarande nå goda resultat men ofta på bekostnad av personalens hälsa. En organisation som ser till att ha ett sunt arbetsklimat når ofta bättre resultat eftersom alla kan arbeta med hela sin potential. Allt detta påverkas av hur organisationen uppfattar världen.

Det är inte särskilt svårt att byta glasögon och därmed ändra klimatet i en organisation. Det som behövs är lite tid för att tänka efter och bestämma sig och några enkla verktyg. Så här gör vi:

  1. Bestämmer hur vi vill ha det och börjar städa undan det som ska bort och förstärka det som redan fungerar och ska vara kvar.
  2. Gör en diagnos som utgångspunkt för att kunna mäta våra framsteg.
  3. Tar en del i taget och fortsätter rensa och skapa utrymme, förstärka och balansera.
  4. Gör om diagnosen efter ett år för att utvärdera resultat och bestämma nästa steg.

Det finns två sätt att lära sig hur man infogar de här enkla rutinerna i organisationen. Du kan gå våra onlinekurser och sedan göra jobbet i din organisation. Om du anmäler dig till båda samtidigt, får du den första kursen utan kostnad. Du kan också bjuda in oss till organisationen. Då gör ni de två första stegen samtidigt som ni lär er rutiner och verktyg för fortsättningen.

Läs mer och anmäl dig här: 

Vägen till en sund och balanserad organisation

Hälsa och balans i organisation