Det finns många sätt att se på världen.

Det finns många sätt att se på världen. Vilka glasögon använder du?

Många organisationer har fortfarande kvar sina gamla glasögon från den tid då de bildades. Då kanske deras värld såg ut som en maskin eller ett löpande band där man enkelt kunde byta ut icke fungerande delar, dvs människor. Om de har kvar sina gamla glasögon så ser deras världsbild likadan ut än idag, fast världen har förändrats. Det är kanske dags att byta?

En världsbild, de glasögon man ser världen igenom, har stor betydelse för hur man fattar beslut och hur man jobbar för att nå sina mål.  Om du känner att organisationen inte fungerar så bra som den borde göra, kan första steget vara att fundera över att byta glasögon. En starkt kontrollerad organisation i obalans, kan fortfarande nå goda resultat men ofta på bekostnad av personalens hälsa. En organisation som ser till att ha ett sunt arbetsklimat når ofta bättre resultat eftersom alla kan arbeta med hela sin potential. Allt detta påverkas av hur organisationen uppfattar världen.

Det är inte särskilt svårt att byta glasögon och därmed ändra klimatet i en organisation. Det som behövs är lite tid för att tänka efter och bestämma sig och några enkla verktyg. Så här gör vi:

  1. Bestämmer hur vi vill ha det och börjar städa undan det som ska bort och förstärka det som redan fungerar och ska vara kvar.
  2. Gör en diagnos som utgångspunkt för att kunna mäta våra framsteg.
  3. Tar en del i taget och fortsätter rensa och skapa utrymme, förstärka och balansera.
  4. Gör om diagnosen efter ett år för att utvärdera resultat och bestämma nästa steg.

Det finns två sätt att lära sig hur man infogar de här enkla rutinerna i organisationen. Du kan gå våra onlinekurser och sedan göra jobbet i din organisation. Om du anmäler dig till båda samtidigt, får du den första kursen utan kostnad. Du kan också bjuda in oss till organisationen. Då gör ni de två första stegen samtidigt som ni lär er rutiner och verktyg för fortsättningen.

Läs mer och anmäl dig här: 

Vägen till en sund och balanserad organisation

Hälsa och balans i organisation

Holistiskt ledarskap – låter det lagom flummigt?

Holistisk betyder att helheten är större än summan av delarna och att ingenting kan beskrivas utan sin omgivning. Holistiskt ledarskap innebär att man inte enbart kan se på olika delar i ledarskapet utan man måste också se på den större helhet som bildas av delarna och den omgivning där ledarskapet utförs.

Holistiskt ledarskap innebär att vi inte bara ser på vad vi utför som ledare utan även på hur vi är som ledare och som människor. När vi inser att vårt sätt att vara är vårt bästa verktyg för att förändra och utveckla en organisation, så inser vi samtidigt att det behövs tanketid och andrum där vi utvecklar vårt sätt att vara. Det går inte att springa i ekorrhjulet och snappa upp det man behöver i farten. Det handlar om att värdera sig själv så högt att man ger sig utrymme att bli den bästa versionen av sig själv som ledare. Vi har bestämt oss. Har du?

När du väljer att skapa tid för dig själv för att öka din kapacitet som ledare, så kan det göras på många olika sätt. Börja gärna med att se över din personliga balans genom att delta i 4 frukostmöten där du kan testa en rad olika övningar, läs mer och anmäl dig här. Fortsätt sedan mot din bästa version av dig själv och var med på Holistiskt ledarskap i sommar. Begränsat antal deltagare så anmäl dig idag.

En enklare väg – och ganska oanvänd

Hur vill du leda ditt nästa projekt – på ett enkelt sätt eller ett svårare?

Du har fått ett nytt projekt, ett bra team eller en partner att samarbeta med och där står du nu, det är dags att börja. Så vad gör du? Skapar du en handlingsplan och sätter igång med de aktioner som ska leda fram till målet? Eller använder du lite tid till att gå igenom projektet med teamet? Inbjuder du dem att förklara hur de ser på syfte, mål och vägen framåt?

När du börjar med handlingsplanen och omedelbart sätter igång med genomförandet – då har du valt den svåra vägen. Vill du lära dig något? Ja, om du känner att du behöver lära dig om kaos, förvirring och konflikter så kommer du att lära dig många saker. Om du redan känner till sådant så kanske du skulle vilja ta en annan väg mot målen och istället börja med att samla ihop ditt team.

Så du säger att ni redan pratat om målen när du skrev projektansökan för att få finansiering. Ni pratade till och med om vad som behövde genomföras och kanske är hela projektet om något praktiskt, så varför ska ni prata om detta en gång till? Du kan ha fått intrycket att alla förstod och samtyckte till dina idéer, men tog du verkligen tid att ta reda på det eller hade du en deadline att passa? De kan ha samtyckt till dina idéer med utgångspunkt från sina egna antaganden. När du då startar upp projektet och går direkt till genomförandet, så kommer deras agerande att baseras på deras antaganden och inte på dina. Det kommer du att inse när några aktioner aldrig blir av och när andra som leder i helt fel riktning blir snabbt genomförda. Om du då fortsätter med projektet utan att göra något åt det, så kan du upptäcka att du har en konfliktunge i knät. Det här är den svåra vägen.

Den enkla vägen är en väg som tar dig till målet i tid. Du kan fortfarande känna av lite kaos, förvirring och konflikt men du har skapat en grund som gör att du kan hantera situationen. Den här vägen börjar med att du inbjuder alla projektdeltagare till ett möte för att ta reda på allas antaganden om syfte, ledarskap, visioner och mål, samarbete och intressenter och management, verktyg och aktioner. Det tar tid, kanske 4 timmar, ibland 6 timmar och det kommer att vara värt den tiden, eftersom många olika åsikter kommer upp på bordet och det finns en chans att ni hittar aktioner som fungerar ännu bättre än de du planerat. Det här mötet är också till för att få en gemensam förståelse av regler och principer du är tvungen att följa.

När du väljer den enkla vägen så är detta en ganska oanvänd väg eftersom den kräver medvetenhet om olika dimensioner och alla vill inte öka sin medvetenhet på det sättet.  Det kräver att du medvetet beaktar hela den person som är inbjuden till arbetet, hur omgivningen där mötet hålls påverkar resultatet och hur du påverkar som ledare för mötet och projektet. Vill du fortfarande gå den här vägen och bespara dig många stunder av kaos, förvirring och konflikter? Klicka här för att få veta mer om hur!