Birgitt Williams, Author of The Genuine Contact Way

Personlig kontra professionell ledarskapsutveckling

Det går inte att särskilja personlig och professionell ledarskapsutveckling, enligt Birgitt Williams.

Jag håller med henne. Litteratur och ledarskapsteorier har varit fulla av antaganden om att ledarskap är som en roll man klistrar på sig vid behov. Det har talats om auktoritärt ledarskap, strategiskt ledarskap, situationsanpassat, pedagogiskt, coachande osv. Det finns många adjektiv som sätts samman med ledarskap, som om det vore möjligt att när något händer, bestämma sig för vilken sorts ledarskap man nu ska hämta upp ur verktygslådan. Man kan bli ganska trött för mindre.

I verkligheten fungerar det ju inte så. Människan är ingen maskin som kan omprogrammeras, utan att den unika människan bakom lyser igenom och påverkar. Dessutom vill de flesta av oss vara trovärdiga och dugliga ledare, som bidrar till en bra anda i organisationen, god måluppfyllelse och i förlängningen en bättre värld. Jag menar att det bara finns en sorts ledarskap för varje människa och det är det egna unika ledarskapet som utgår från hur den människan är och vad hon tror på.

Om man vill utveckla sitt ledarskap men inte riktigt vet vilken väg man ska gå, kan man börja med att bli medveten om sin egen världsbild och värdegrund. Detta enda steg kan göra stor skillnad och det är också ganska enkelt. Det är dock ingen quick-fix utan ett långsiktigt och ständigt pågående arbete. Birgitt Williams säger att det handlar om hemläxa för en livstid. Ibland underlättar det att få hjälp av någon. Enligt Vygotsky som forskat mycket på lärande, så finns en zon av möjlig utveckling som är svår att nå själv men dit man kan komma, om man får stöd av någon som kan agera horisontframflyttare och strukturgivare, dvs visa på möjligheter och erbjuda något att hålla sig i.

Birgitt Williams, Author of The Genuine Contact WayBirgitt Williams är en härlig person, som både flyttar fram horisonter och erbjuder verktyg och rutiner. Hennes horisontframflyttningar får mig att hissna, både av spänning men också av glädje över vad som faktiskt är möjligt. Samtidigt är hon en mycket praktisk och jordnära person, som väl vet vad det innebär att vara vd och ledare med ansvar för personal, budget och mål inför en styrelse. Därför innehåller hennes nya bok, The Genuine Contact Way – Nourish a Culture of Leadership, både hissnande läsning och enkla, konkreta handtag att hålla sig i. När du läser den, tänk då på att det är i hennes egna berättelser om sitt liv, som du hittar råd och rutiner att följa.

Vi har turen att kunna möta henne i Skandinavien i april. Då genomför hon en serie workshops om betydelsen av värdegrund och världsbild, om hur man främjar en kultur för extraordinärt ledarskap och hur man hittar vägen till sitt eget unika ledarskap, genom att få kontakt med sin världsbild och sitt mod att leda annorlunda.

Vill du också få stöd och hjälp på vägen? Kolla datum och platser på GC Skandinavien på facebookeller Genuine Contact Ways internationella hemsida.

The Genuine Contact Way: Nourishing a Culture of Leadership

Nourishing a Culture of Leadership

The Genuine Contact Way: Nourishing a Culture of LeadershipVi behöver en ny typ av ledarskap – extraordinärt ledarskap. Det innebär att leda så att alla kan leda. Min goda vän och kollega Birgitt Williams skriver om detta i sin nya bok The Genuine Contact Way: Nourishing a Culture of Leadership. Hon har precis startat en internationell turné där hon lär oss hur vi kan främja en sådan kultur för ledarskap som våra organisationer behöver för att vi som arbetar i dem ska må bra, kunna utvecklas och arbeta från vår potential.

Här är hennes egna ord om första workshopen på turnén:

Last evening Ward and I launched the promotion tour of The Genuine Contact Way at an event in Durham, North Carolina sponsored by two women who are deeply immersed in Dynamic Facilitation and find our Genuine Contact work to be wonderfully in alignment and complimentary to their learning and their beliefs. We explored beliefs and their impact on leadership, and introduced the five beliefs upon which the Genuine Contact way of working and living is based. There were so many great breakthroughs in the three hour workshop and those breakthroughs affect the world. Some comments in the closing circle included ‘I now commit to taking leadership of my life-I have given lip service to this for a long time and only now realize that I don’t lead my life and it is time to do so’; ‘in theory, we believe that leadership is in everyone and we need to lead our organizations accordingly—in practice, we don’t follow our beliefs of what is true—it is time to bring our beliefs and our actions into alignment’. So, we had a great beginning, and I am thrilled that there are many more opportunities coming up to stimulate thinking and choices. Next stop in the tour is Little Rock, Arkansas, USA.

Blessings to all,
Birgitt

Vår tur att få lära oss mera och delta i de här omvälvande eventen blir i april 2015, Håll ögonen öppna i Oslo, Göteborg, Malmö och Stockholm. Vi ser verkligen fram emot detta. Läs mer på Genuine Contact Way.

ledarskapsintelligens

Ledarskapsintelligens

ledarskapsintelligensLäser just magasinet från Högskolan Väst. Jag inser att forskningen nu har kommit fram till det jag har använt de senaste 14 åren. En artikel  handlar om ledarskapsintelligens, kan den mätas? Det handlar om Anna Dåderman, professor i psykologi vid Högskolan Väst. Hon har funnit att ledarskapsintelligens består av tre dimensioner – emotionell, rationell och själslig intelligens och att alla tre behöver kombineras och fungera tillsammans för att man ska få bäst resultat. Vi tänker ofta på rationell intelligens när vi diskuterar ledarskap. Den innehåller förmågan till logiskt och analytiskt tänkande och fokus på problemlösning, men den dimensionen är alldeles för snäv för ett framgångsrikt ledarskap. En ledare behöver använda alla tre dimensionerna integrerat för att kunna hantera egna och andras känslor och utveckla relationer. De behöver även finna mening i det de gör, utveckla självmedvetenhet och se helheten i sin situation, vilket är den själsliga intelligensen. Idag är ledare upptagna av ekonomiska värden och glömmer den själsliga delen.

I 14 år har jag arbetat med metoder som integrerar alla de här dimensionerna och inbjuder Hela Personen till ett möte, projekt eller en arbetssituation. Människor som deltagit i sådana möten säger att det känns så naturligt att de knappast tänker på det som arbete. Ändå använder de hela sin potential för att skapa fantastiska resultat. Hela konceptet kallas The Genuine Contact Program och Birgitt Williams, som skapat programmet tillsammans med sin man Ward Williams, har just givit ut sin nya bok om The Genuine Contact Way – Att främja en kultur av ledarskap. 

Vill du veta mer om mitt arbete eller när Birgitt kommer till Sverige och Norge nästa år?
Skriv en rad till eiwor@gatewayc.com