Kurser

Read in Engelska

Workshops & EventsLärande ska vara enkelt och glädjefyllt. Varje vuxen har sitt eget bästa sätt att lära. Vi skapar ett flöde där rumslig miljö inne och ute, rörelse och reflektion, samtal och tystnad stödjer ditt bästa lärande.

Du kan gå en viss del av vägen av egen kraft, men det finns ett fält dit du skulle kunna nå om du hade stöd på vägen. Det är vår uppgift att fungera som flytta fram horisonten och ge lämplig struktur så att du kan nå din potential.

En av grundtankarna i the Genuine Contact™ Program är att förändring kommer inifrån. Därför behöver varje individ och organisation som vill använda programmet, själv ha tillgång till verktyg och metoder utan att behöva anlita någon utomstående. Vi erbjuder samtliga moduler i the Genuine Contact™ Program inklusive auktorisationskursen Train the trainer. Kurserna genomförs online eller på plats, internt i en organisation eller öppet mot allmänheten. Vi erbjuder också hela programmet som ett unikt personligt utvecklingsprogram, om du vill utbilda dig till auktoriserad trainer i ett flöde som är anpassad bara för dig. Då skapar vi tillsammans ett schema med workshops och praktisk tillämpning av arbetsuppgifter.

Är du intresserad av någon av våra kurser? Kontakta oss för att diskutera ett upplägg som passar dig.