Organisatorisk hälsa och balans

3 halvdagar online. 12, 19 och 26 april, 2024, kl  8.30-11.30 CET. På svenska/norska.

Anmäl dig här

Organisationer som upprätthåller sin hälsa och balans, har de förutsättningar som krävs för att växa och utvecklas. När organisationer väljer att skapa ett livsberikande klimat, så får detta stor betydelse för medarbetarnas prestationer och samarbete. När klimatet är uppmuntrande och ger energi så fungerar organisationen allra bäst.

Den här kursen hjälper dig förstå vikten av hälsa och balans och vad det kostar när detta saknas. Den ger dig en vägkarta att följa för att skapa en hälsosam och balanserad miljö med enkla medel. När organisationen påbörjar en förändringsprocess, kan det vara bra att ha en baslinje att utvärdera framsteg mot. De flesta organisationer har en ”före förändringen”-fas och det är viktigt att behålla sådant som fungerar och inte slänga ut allt genom fönstret. Kursen ger dig både en baslinje eller diagnos av organisationen och en vägkarta som använder samma enkla verktyg och koncept för nästa steg.

I den här kursen kan du:

  • Lära dig ett holistiskt sätt att göra en diagnos av nu-läget i en organisation
  • Upptäcka sådant som redan är på plats och sådant som behöver bli borttaget, ersatt eller rengjort
  • Lära dig hur man engagerar medarbetare i diagnosprocessen och inbjuder dem att bidra med idéer för framtiden
  • Lära dig ett set med enkla, multifunktionella verktyg för diagnosen, för periodisk uppföljning och för de justeringar som krävs för att bibehålla önskad organisatorisk status
  • Upptäcka ett sätt att uppnå ett livsberikande klimat som stödjer organisatorisk tillväxt
  • Skapa din egen plan för att genomföra diagnosen i en organisation

Online-kursen består av 3 sessioner där vi går igenom verktygen, rätar ut frågeställningar och diskuterar praktisk tillämpning. Mellan mötena krävs tid för hemarbete och gärna egen övning.  Kursledaren är alltid tillgänglig mellan mötena för diskussion och frågor via epost. Under mötena används  Whole Person Process-metodik för att underlätta ditt lärande.

Kurskostnad är NOK 5.900 ex moms, och innefattar kursbok, kursmaterial och kursledning. Medlemmar i Genuine Contact Lokal Hub Skandinavien har särskild rabatt, kontakta oss.

I den här kursen ingår både Vägen till hälsa och balans och  Organisatorisk hälsa och balans, grundkurs 1 och 2 i Genuine Contact™-programmet, grundat av Birgitt och Ward Williams. Som kursdeltagare blir du inbjuden att bli medlem i den växande internationella Genuine Contact-organisationen och i Genuine Contact Lokal Hub Skandinavien för professionell utveckling och samarbete. Läs mer på hemsidan för Genuine Contact Program. 

Kursledare 

Eiwor Backelund Jacobsson, Genuine Contact Trainer med många års erfarenhet som ledare för företag, ekonomiska föreningar och projekt. Som en av de första som blev auktoriserade trainers för the Genuine Contact ™ Program, så har hon utbildat hundratals människor i programmets olika delar i Sverige och internationellt samt använt dem i sitt arbete som konsult och i det dagliga arbetet i de organisationer hon varit ledare för.