Mentorskap

Mentorskap är en metod för lärande och utveckling. Mentorskap ses ofta som en situation där en mer erfaren person stödjer en nykomling att hitta rätt i ett nytt landskap. När ordet mentorskap används så, kan man blanda ihop det med coachning eller undervisning. Vi ser mentorskap som en genuin relation mellan människor, ibland mellan två personer och ibland i en grupp kollegor i mentorcirklar.

I ett mentorpartnerskap är det viktigaste att hjälpa adepten se sina olika möjligheter och att stödja deras mod att kliva utanför sin komfortzon. I vårt mentorpartnerskap blir vi reskamrater ett tag, vi går sida vid sida och fokuserar på de utmaningar och frågeställningar som du möter. Du tar med dig dina upplevelser och frågor till våra möten. Vi förser dig med verktyg för reflektion, en process som skapar struktur och lägger till erfarenheter och tänkande som vidgar din horisont. Vår intention är att hjälpa dig se hela din potential och ta steg för att använda den fullt ut.

Vi erbjuder två möjligheter för mentorskap:

  1. Individuellt partnerskap som inleds med att vi utforskar mål och utmaningar och skapar en plan för mentorperioden. Första mötet handlar också om att se om vi får kontakt och om det känns rätt att fortsätta.
  2. Mentorcirklar är en metod som används för kollegialt lärande. Denna form av kollektivt mentorskap börjar också med att utforska syfte och mål och sedan besluta om en lämplig testperiod. Om organisationen vill implementera mentorcirklar, kan testperioden avslutas med en kurs där medarbetarna lär sig faciliteringsmetoden.

Både personligt och kollektivt mentorskap i mentorcirklar går att genomföra på plats och online. När vi faciliterar mentorcirklar online, så använder vi programvara och mötesmetoder som ger alla deltagare maximal valmöjlighet och frihet om vilka ämnen de vill engagera sig i.

Saknas mentorskapet i ditt stödsystem för ledarskap?

Kontakta oss för att diskutera en fri testperiod för dig eller ditt team.

Mentoring Footer

.

I want to see what happens if I don´t give up.

…unknown origin

Lead to collaborate & co-create
Mentoring Footer
Mentoring Footer

.

I want to see what happens if I don´t give up.

…unknown origin

Lead to collaborate & co-create
Mentoring Footer
PlayPause
previous arrow
next arrow