Om Genuine Contact™

The Genuine Contact™ Program är ett fullt utvecklat, erfarenhetsbaserat program för hållbar utveckling av ledare och organisationer. Denna välbeprövade arbetsmetod har visat sig vara högst användbar i en mängd olika situationer och organisationer. En del organisationer, som använder arbetsmetoden varje dag, ser sig själva som Genuine Contact-organisationer. De har implementerat Genuine Contact™-metoden på ett sätt som är unikt för dem och i linje med deras specifika omständigheter och situation. Enkelhet och flexibilitet är ett kännetecken för the Genuine Contact™ Program.

The Genuine Contact™ Program kan ses som ett operativsystem där du kan infoga kompatibla program och verktyg som stämmer med kärnvärderingar, processer och förväntade resultat. Även om programmet består av verktyg som är mycket praktiska och enkla att använda, så bearbetar det djupare organisatoriska och personliga nivåer av värderingar och antaganden.  Det innebär att den kultur för ledarskap och det livsberikande klimat som en organisation önskar implementera, kan både uppnås och bibehållas helt enkelt genom att man använder programmets mötesmetoder och verktyg som katalysator för den här förändringen.

Kontinuerlig användning av the Genuine Contact™ Program kommer att leda till förbättrad hälsa och balans och ökad ledarskapskapacitet i hela organisationen. Det leder i sin tur till bättre resultat och större smidighet när det gäller att navigera i förändring. The Genuine Contact™ program är en ovärderlig resurs för att inspirera nästa generations ledarskap, för att skapa och upprätthålla en kultur som stödjer detta och för att ge ledare de verktyg de behöver för att gå från ord till handling.

The Genuine Contact™ Program består av två delar som man kan lära sig genom en serie kurser. De grundläggande kurserna stödjer utvecklingen av en värdegrund och ett livsberikande klimat för ledare och organisationer. De kompetensutvecklande kurserna lär ut de verktyg och mötesmetoder som används för att skapa och upprätthålla en kultur för ledarskap genom genuina relationer och möten.

Läs mer om de kurser och program vi erbjuder. Läs mer om kurser erbjudna av våra kollegor.

Genuine Contact™ Program – Grundläggande kurser

Vägen till organisatorisk hälsa och balans & Organisatorisk hälsa och balans. Diagnos och förnyelse (erbjuds ofta samtidigt). Lär dig hur man kan införa en värdegrund och ett livsberikande klimat samtidigt som man gör en organisatorisk diagnos, som kan utgöra en baslinje när man mäter immateriella resultat.

Individuell hälsa och balans. Lär dig hur du kan skydda och bibehålla din egen hälsa och balans mitt i förändring och kaos.

Holistisk ledarskapsutveckling. Lär dig nästa generations ledarskap – att leda från din kärna, att beakta helheten, att göra som du säger, att påverka andra genom ditt sätt att vara och att nå resultat utöver förväntan.

Genuine Contact™ Program Kompetensutvecklande kurser

Arbeta med Open Space-metoden. Lär dig undersöka vad som är möjligt i varje specifik situation, att planera för långsiktiga resultat och att facilitera storgruppsprocesser med hög delaktighet, på plats eller online. Den här metoden kommer att expandera din kultur för ledarskap.

Whole Person Process Facilitation. Lär dig leda vanliga möten i organisationer, projekt och grupper, så att den kollektiva kunskapen bjuds in och används i mötet. Denna metod skapar och upprätthåller ett livsberikande klimat och inspirerar till resultat utöver förväntan.

Tvärkulturell konfliktlösning. Lär dig mer om hur du fungerar i relation till andra. Denna enkla metod kan lösa konflikter samtidigt som den bibehåller ett livsberikande klimat.

Genuine Contact-organisationen. Hur man använder metoder och verktyg för att implementera en kultur för ledarskap och ett livsberikande klimat som går genom hela organisationen.

Train the Trainer. Bli en mästare i konsten att använda metoder och verktyg i the Genuine Contact™ Program för att leda implementeringen i en hel organisation och för att utbilda andra.

I believe in keeping things simple

— Birgitt Williams