Våra tjänster

Ledarskap är en konst och en kapacitet, där mästerskapet uppnås genom kunskap, övning och erfarenhet – och tid. Mycket kan du lära dig i ditt arbete och ibland behöver du ostörd tid och utrymme för att ta till dig ny kunskap och för att reflektera och andas.

Börja med en vinst när du vill förändra något. Alltför ofta börjar vi med allt på en gång och blir utmattade innan veckan är till ända. Ta istället ett litet steg varje dag och uppnå en liten vinst varje dag. Gör inte saker du inte tycker om och jämför dig inte med andra. Du är unik.

De flesta människor vet redan vad de behöver göra för att förändras. De behöver inte fler råd. Vad de behöver är vägledning om hur de gör förändringen eller någon som kan lyssna medan de tänker högt. Kollegor som befinner sig på en liknande resa kan vara till stor hjälp när det finns möjlighet för dem att dela erfarenheter och frågeställningar.

Vi kan vara en samtalspartner både när vi diskuterar dina behov och när vi undersöker bästa vägen vidare för att öka din ledarskapskapacitet.  Vi kan också hjälpa till att planera och bygga upp ditt ledarskapsstödsystem.

Oavsett vad vi planerar tillsammans, så lägger vi in några kontrollpunkter där du har möjlighet att avsluta vårt samarbete. Vi vet att en relation kan upprätthållas för en anledning, för en period eller under en hel livstid och det är viktigt att kontrollera var vi befinner oss i vår utveckling.

Vi erbjuder

  • Individuellt mentorskap – Vi stödjer ledare att bibehålla den strategi de bestämt sig för. Vi är ett bollplank, en lyssnare, någon som kan bredda din horisont och ge struktur. Vi tar med oss våra erfarenheter och vår kunskap för att stödja din resa.
  • Kollektivt mentorskap – Facilitering av kollegialt lärande inom och mellan organisationer. Vi kan även starta upp interna mentorskapsprogram och utbilda i de metoder och verktyg som behövs.
  • Kurser– Lär dig lägga grunden för en kultur av ledarskap och stödja implementeringen av nästa generations ledarskap i en organisation. Alla kurser är en del av eller har uppstått ur the Genuine Contact™ Program.

Vill du sätta fart på den pågående ledarskapsutvecklingen?

Kontakta oss för att diskutera dina och/eller din organisations behov av stöd.

Services – Footer

.

Don’t worry about being successful but work towards being significant and the success will naturally follow.

Oprah Winfrey

Lead to collaborate & co-create
Services - Footer
Services – Footer

.

Don’t worry about being successful but work towards being significant and the success will naturally follow.

Oprah Winfrey

Lead to collaborate & co-create
Services - Footer
PlayPause
previous arrow
next arrow