Stödsystem för ledarskap

Nästa generations ledarskap handlar om att ta ledarskap och ansvar för det vi står inför, utan att vänta på att bli tillsagd och instruerad. En ledare eller en organisation som vill se ett sådant här ledarskap hos sina medarbetare behöver strukturer som stämmer med värderingar och antaganden om att människor är ansvarsfulla och vill agera. Organisationen behöver strukturer som ”gör som man säger”, för annars blir de ord som står i idé- och visionsdokumenten bara tomt prat.

Den primära betydelsen av ett stödsystem för ledarskap kommer att vara förmågan att stödja ledarna att fortsätta på den väg de valt. När man implementerat en kultur för ledarskap så kommer rollen för tillsatta chefer att förändras dramatiskt. Detta innebär ofta både externa och interna utmaningar. Förutom att stödja ledarna, ska stödsystemet även upprätthålla den kultur för ledarskap och det livsberikande klimat som införts i organisationen.

Ett stödsystem för ledarskap i en organisation behöver innehålla:

  • Mentorskap är en kvalitativ praxis för personligt och kollektivt lärande och utveckling samt som knowledge management för att sprida och öka kunskapen i en organisation. Ledare som valt att följa nästa generations ledarskap kan ha stor nytta av en personlig mentor som kan hjälpa dem med interna och externa utmaningar.
  • Mötesmetoder, som Open Space-metoden och Whole Person Process Facilitation, som bibehåller en kultur för ledarskap. Metoderna måste vara så enkla att lära sig att alla kan använda dem i det dagliga arbetet.
  • Enkla verktyg för att utvärdera organisationsklimat och kultur, öka samarbete och fördjupa kommunikation och relationer genom ett gemensamt språkbruk, särskilt för de osynliga och immateriella delarna i organisationen. Vi föredrar Genuine Contact-verktygen från kursen Organisatorisk hälsa och balans.
  • Rumslig design som stödjer både värdegrund och klimat och kultur. Rumslig design innefattar sådant som mötesrum med stolar i en cirkel, arbetsplatser med utrymme för reflektion, lärande och samarbete, kontor som uppvisar mångfald och inkludering, som tar in naturen och är miljövänliga etc.
  • Administrativa och finansiella system och rutiner som uttalat visar att organisationen litar på att medarbetarna tar ledarskap för det som behöver bli gjort för att nå organisationens syfte. Budgeten ska visa kompetensutveckling som en investering, inte som en kostnad. Rapporteringsrutiner ska inbjuda till reflektion om prototyper och innovationer som givit både framgångsrika och mindre framgångsrika resultat.
  • Metoder och befogenheter för beslutsfattande som skapar utrymme för självorganiserat och ansvarstagande ledarskapsagerande, som beslutsprocessen Five to Fold. Ett enkelt sätt att visa tillit till medarbetarna kan vara att följa subsidiaritetsprincipen, som anger att frågor ska beslutas på lägsta ändamålsenliga nivå.

En ledare som vill sätta upp sitt eget personliga stödsystem för ledarskap, kan börja med att bedöma sin egen värdegrund och sin låda med verktyg och metoder. Om verktygslådan stämmer överens med värdegrunden, kan ledaren lägga till en mentor eller vägledare som stöd och skydd under utvecklingen. Detta bör vara en person som kan ifrågasätta och utmana bortom komfortzonen, någon som kan bredda horisonten och ge struktur så att den blir nåbar.

Håller du på att skapa ditt eget stödsystem och behöver någon att tala med?

Kontakta oss för ett kostnadsfritt samtal om hur vi kan stödja ditt ledarskap.

Culture of Leadership footer

.

We need to do a better job of putting ourselves higher on our own to do-list.

Michelle Obama

Lead to collaborate & co-create
Culture of Leadership footer
Culture of Leadership footer

.

We need to do a better job of putting ourselves higher on our own to do-list.

Michelle Obama

Lead to collaborate & co-create
Culture of Leadership footer
PlayPause
previous arrow
next arrow