Vi behöver nästa generations ledarskap nu!

Hela världen behöver nästa generations ledarskap för att ersätta förlegade, auktoritära, patriarkaliska och uppifrån-styrda ledarskapsmodeller. Detta är en kallelse till dig och mig att ta ett steg framåt och agera. Nästa generations ledarskap handlar inte om att utveckla blivande ledare, om några ungdomar vi kanske kan skönja i en avlägsen framtid. Det handlar om alla oss som på ett eller annat sätt utövar ledarskap i vardagen, som föräldrar och far/morföräldrar, syskon, teammedlemmar, lärare, sjuksköterskor etc. Varje profession, arbete och situation för med sig möjligheter att utöva ledarskap.

De blixtsnabba och ibland förbryllande förändringar som är och alltid kommer att vara en del av vår upplevelse, kräver ett ledarskap som är djupt rotat i principer och värderingar som inbegriper mänsklighet, mångfald och hållbarhet. Världen behöver ledarskapsutövande som står fast när allt runtomkring faller samman. Den behöver ledarskap som kan fungera oberoende av organisatorisk position och som är uppmärksamt, kreativt och enande.

Nästa generations ledarskap är ett agerande, inte en position. Det är ett agerande med det allmännas bästa i fokus, vare sig det gäller vad som är bäst för dina medarbetare, för familjen, för grannarna och/eller för nästa generation. När vi utövar denna form av ledarskap, tar vi ansvar för det som behövs här och nu och betänker vilken påverkan vårt agerande har bortom vår närmaste cirkel, bortom vår närmaste stad och nationsgräns och bortom vår livstid.

Att utöva nästa generations ledarskap


Nästa generations ledarskap innefattar…

  • Att skapa och bibehålla genuina relationer med sig själv och andra
  • Att omfamna det stora värde som finns i mångfald, i människor, kulturer och naturen
  • Kontinuerlig och medveten reflektion om värderingar, motiv och arbetssätt
  • Att samskapa samhällets framtid genom ditt dagliga arbete
  • Att odla livslångt lärande och utveckling, individuellt och kollektivt

Människor som strävar efter ett arbetssätt så som nästa generations ledarskap, har en öppen och rak kanal mellan sitt inre och yttre arbete. Den visdom och kapacitet och de segrar som är resultat av inre utveckling, kommer att visa sig utåt i handlingar och beteende mot andra och i hur de resonerar om och förhåller sig till världen.

När du tar steget in på resan med nästa generations ledarskap, så blir du en trädgårdsmästare med intentionen att skydda, vattna och odla din inre trädgård. När du gör detta, kommer dina blommor och frukter att öka i värde, inte bara för dig själv utan även för världen utanför.

Främja en kultur för ledarskap

Resan mot nästa generations ledarskap kan bli enklare med lite skydd och näring.  En Kultur för ledarskap kan tjäna som en skyddande miljö, ungefär som ett växthus. Den ger dig en stark grund som du alltid kan återvända till när vägen blir otydlig och gropig.

Bygga ett stödsystem för ledarskap

Ett Stödsystem för ledarskap består av din fysiska miljö som tillsammans med en verktygslåda förstärker den grundläggande värdestrukturen som nästa generations ledarskap är byggt på.

Hur kan vi stödja din resa med nästa generations ledarskap?

Boka ett gratis möte för att diskutera hur vi kan bidra till att stärka din ledarskapskapacitet.

Next Generation

.

If the ladder is not leaning against the right wall, every step we take just gets us to the wrong place faster.

Stephen R Covey

Lead to collaborate & co-create
Next Generation
Next Generation

.

If the ladder is not leaning against the right wall, every step we take just gets us to the wrong place faster.

Stephen R Covey

Lead to collaborate & co-create
Next Generation
PlayPause
previous arrow
next arrow