Ledarskap

Ledarskap är en konst man kan lära sig bemästra genom övning och erfarenhet. Ledarskapskonsten visar sig i den höga kvalitet och det höga värde som blir följden av mästerlig skicklighet. Detta visar oss att ledarskap är en handling, inte en position. Alla kan utföra ledarskap och bli mästare på ledarskapskonsten.

För att bli mästare på ledarskap krävs gediget lärande, praktisk övning och erfarenhet. Alla berömda konstnärer var en gång barn som lekte med kritor och papper. Deras mästerverk började med hundratals teckningar, där några gavs till mormor och sattes upp på väggen men de flesta slängdes direkt i papperskorgen.  Det är så du blir så skicklig att människor betraktar ditt arbete som konst. Du försöker, misslyckas och försöker igen. Att lära sig det mästerliga utförandet av ledarskap är vad Nästa generations ledarskap handlar om.

När ledarskap används som verb, är det en handling som alla kan utföra. När medarbetare har de omständigheter som behövs för att utföra ledarskap, så kommer detta att öka effektivitet och produktivitet och bidra till att organisationen växer och frodas. De omständigheter som behövs kommer att hamna på plats i organisationen när den implementerar en ny kultur – en Kultur för ledarskap.

När du lär dig ledarskapskonsten, så är det dig själv du använder mest som verktyg. Du är en hel palett av färger och att lära sig bemästra ledarskapskonsten innebär att lära sig blanda de här färgerna på ett skickligt sätt. Första steget mot att bli en mästare är att lära sig att ”göra som man säger”, att vara autentisk och se till att handlingar och ord stämmer överens. Detta kräver uppmärksamhet och ibland kan hjärnan spela oss ett spratt och göra det svårt för oss att se våra egna begränsande mönster. Det är då vi behöver ett Stödsystem för ledarskap med verktyg och metoder som hjälper oss utföra ledarskapet på samma sätt som vi talar om det. Ett värdefullt stödsystem för ledarskapet innehåller olika hjälpmedel för lärande och vägledning, så som Böcker och Bloggar, Kurser och en organisatorisk och personlig Mentorstruktur.

Nästa generations ledarskap stöds av ett holistiskt ledarskapsperspektiv, som ser det komplexa systemet i en organisation som en sammanhängande helhet, där delarna bäst förstås i relation till varandra och till helheten. Ledarskap ses som en väsentlig komponent av detta system och en funktion som påverkar och påverkas av hela organisationen. Den Kultur för ledarskap  som finns i organisationen kommer att ha stor påverkan på hur ledarskapet utförs och när det utförs mästerligt kommer ledarskapet att ha en enorm påverkan på organisationens framgång.

 

Leadership Footer

.

Leadership is a choice, not a position.

Stephen R Covey

Lead to collaborate & co-create
Leadership Footer
Leadership Footer

.

Leadership is a choice, not a position.

Stephen R Covey

Lead to collaborate & co-create
Leadership Footer
PlayPause
previous arrow
next arrow