Medskapande organisationer

Hur uppnår vi dem som det nya normala? Vad blir effekterna? Delta digitalt och bli inspirerad!

18 juni, 2021 kl 13.00-16.30 och 19 juni kl 09.00-12.00

Anmäl dig här!

Morgondagens hållbara och attraktiva organisationer och samhällen – finns inom räckhåll! Vi vill dela erfarenheter från 20 års arbete med dig!

Under det senaste året har hela världen fått uppleva hur det är att kastas ut i det okända med kaos, osäkerhet och i många fall förtvivlan som resultat.  Vi står nu mitt i en förändring där delaktighet och ledarskap så att andra kan leda, behöver fyllas med meningsfullt innehåll. Visionen är hållbara, attraktiva organisationer och företag där alla är delaktiga. För att nå dit behöver vi använda tankesätt och arbetsformer som stödjer medskapande, samskapande, självorganisering och självledarskap.

Genuine Contact Skandinavien firar i år 20 års erfarenhet av att använda Genuine Contact™-programmet, ett program som är utvecklat för att stödja visionen. Det består av enkla och praktiska metoder, principer och ett förhållningssätt som lärs in via en serie kursmoduler. Efter 20 års arbete med programmet känner vi hoppfullhet. De effekter vi har sett av vårt arbete visar att visionen är möjlig att realisera.

Välkommen till en workshop lunch-lunch med ledare och facilitatorer som delar resultat och effekter av att använda Genuine Contact-programmet för att uppnå medskapande.

Workshopen genomförs med Genuine Contact-metodik. Med inspiration från föreläsarnas exempel, skapar vi tillsammans en spännande agenda för gemensamma och fördjupande samtal, som ett stöd i arbetet med att utveckla medskapande organisationer och samhällen.

Anmäl dig idag!
Anmälan: Senast 15 juni på Eventbrite
Kostnad: 495 kr ex moms. Frågor? Kontakta Eiwor