Nätverk för ledare – Mentorcirklar

Mentorcirklar är den snabba vägen att lära sig tillsammans med andra. I Genuine Contact Lokal Hub Skandinavien kan du knyta kontakter, reflektera, lära dig av delade erfarenheter och bygga relationer med andra ledare.

Kom med i vårt alltid öppna ledarnätverk Genuine Contact Hub Skandinavien. Genom att dela och reflektera över ledarerfarenheter med andra ledare, får du värdefulla insikter som gör dig själv till en bättre ledare. Knyt kontakter, bygg relationer och utveckla din ledarskapskapacitet inom ramen för en nordisk ledarskapskultur på ditt eget modersmål.

Du är välkommen, oavsett om du vill utveckla hur du leder dig själv i ditt eget liv, utveckla ledarskapet i din familj, en grupp eller förening du deltar i eller i ditt jobb. Det som krävs för att delta är att du har vill och är öppen för att utforska ditt eget ledarskap genom reflektion, erfarenhetsutbyte och respektfull dialog.

Anmäl dig här!

Mentorcirklar 2024

GC Lokal Hub Skandinavien erbjuder mentorcirklar online första tisdagen i varje månad kl 8.30-10.

6 feb: Platsens betydelse vid design av engagerande möten

5 mars: Hva kreves for att du ska tørr ta risiko i ditt lederskap?

9 april: Vad händer om du använder naturen inomhus för att utmana perspektiv och lösningar?

7 maj: Hvordan skaper du helhetlig utvikling gjennom ditt lederskap?

4 juni: Hvordan feirer vi vår suksess sammen som ledere av samme helhet?

Kom med i ledarnätverket!

Bli med i ledarnätverket och utveckla ditt eget ledarskap. Du är välkommen oavsett om du leder dig själv, din familj, en liten frivillig-grupp, en stor förening, kommunen, ett projekt eller ett företag.

Fram till sommaren 2024 kör vi en testperiod för att alla som vill ska ha möjlighet att pröva om det fungerar för dem. Därefter övergår mentorcirklarna till att vara öppna för medlemmar i den skandinaviska GC-huben.

Kontakta oss för att anmäla dig till nätverket och cirklarna.