Kultur för ledarskap

En kultur för ledarskap är en medvetet vald och omsorgsfullt etablerad organisationsmiljö, som erbjuder en stabil och värderingsbaserad grund för arbete med nästa generations ledarskap. Att etablera och upprätthålla den här kulturen utgör organisationens inre arbete. Det är en resa precis som din personliga utveckling med förhållningssättet inom nästa generations ledarskap.

När saker förändras på oväntade sätt och när framtiden är oförutsägbar, behöver vi alla ta ledarskap. Vi kan inte fråga en chef eller googla frågan eftersom svaren fortfarande måste upptäckas. Vi måste ofta agera snabbt och testa något nytt, eftersom vi inte längre har möjlighet att göra som vi brukade. När du i sådana här situationer har etablerat en kultur för ledarskap, så kommer du att uppleva att det går fortare att få fram lösningar, enklare att forma arbetsgrupper och människor agerar snabbt. Det beror på att när en organisation har etablerat en kultur för ledarskap, så är medarbetarna inbjudna att vara kreativa och ta ledarskap och ansvar för vad de ser behöver göras och att lära sig medan de testar.

Man kan etablera en kultur för ledarskap med hjälp av en vägkarta. När organisationen väl har påbörjat sin resa så kommer den att stanna upp vid vissa punkter för att utvärdera, justera och sätta upp nya mål. Det finns ingen slutstation eller modell för hur det ska se ut när man är framme. Varje organisation och grupp är unik och befinner sig på sin egen resa. Det finns emellertid några allmänna kännetecken för hur en kultur för ledarskap kan se ut.

En kultur för ledarskap existerar när:

  • Värderingar och antaganden är tydligt uttryckta i organisationen.
  • Organisation och medarbetare “gör som de säger”; vilket innebär att administrativa och arbetsprocesser är i linje med och stödjer värdegrunden.
  • Alla förväntas och har förtroendet att ta ledarskap. De är inbjudna att träna och utveckla sin kapacitet för nästa generations ledarskap för att kunna bemästra ledarskapskonsten.
  • Det finns utrymme för utveckling och för att använda kreativitet och visdom för att lösa de problem organisationen står inför. Dessutom finns det utrymme för både framgångsrika och inte lika framgångsrika resultat.
  • Det finns en struktur för att samla ihop och använda lärande från det dagliga arbetet. Detta inkluderar också rutiner för reflektion under arbetet och efteråt.
  • Organisationen arbetar för att bibehålla ett livsberikande klimat med hälsa och balans.

Som en nästa generations ledare, är du medveten om den kultur som omger dig och upprätthåller kontinuerligt ett livsberikande klimat. Detta behåller organisationen i ett tillstånd av hälsa och balans, vilket påverkar hälsa och balans hos de människor har en anknytning till organisationen. Resultatet blir att den interna kommunikationen och samarbetet ökar, människor blir mer kreativa och produktiva och organisationen blir mer framgångsrik.

När du påbörjat resan med nästa generations ledarskap, så kommer du att få en stark grund med en kultur för ledarskap. Denna kultur gör resan enklare och mer hållbar. Idag behöver organisationerna det förhållningssätt som finns hos nästa generations ledarskap eftersom gamla ledarskapsparadigm är förlegade. Vi behöver en uppmuntrande och stärkande kultur för ledarskap då tidigare konkurrenskulturer misslyckats och enbart uppmuntrar bristtänkande.

 

Behöver du en vägkarta? Vill du veta hur resan kan se ut?

Kontakta oss för att diskutera starten. Det kan visa sig vara värdefullt för dig.

Culture of Leadership

.

I alone can’t change the world, but I can cast a stone across the waters to create many ripples.

Mother Theresa

Lead to collaborate & co-create
Culture of Leadership
Culture of Leadership

.

I alone can’t change the world, but I can cast a stone across the waters to create many ripples.

Mother Theresa

Lead to collaborate & co-create
Culture of Leadership
PlayPause
previous arrow
next arrow