Holistisk ledarskapsutveckling

27-30 augusti 2024, på en vacker plats i Skandinavien som bestäms i början av året. 

Anmäl dig nu

Utveckla dina färdigheter, din kapacitet och din kunskap inom ledarskap för att möta det nya ledarskapsparadigment ”Bygga en kultur för ledarskap – att leda så andra kan ta ledarskap”. Tillsammans utvecklar vi vår mellanrumskompetens och vårt ledarskap. Naturen stödjer oss i att reflektera fritt och finna svar på de frågor vi bär med oss. Välkommen till tid och rum för din egen utveckling!

Det ställs höga krav på ledare i en tid med ökande komplexitet och ändringshastighet. Det förväntas att vi ska leda medskapande processer och bjuda in andra till utvecklingsarbetet. Många av oss upplever att detta kräver färdigheter och kapacitet som vi behöver rum för att utveckla.

Holistisk ledarskapsutveckling erbjuder tid och plats för att reflektera, diskutera, hitta ditt eget unika ledarskap och få verktyg som hjälper dig stå stadigt i vardagen.

Du är välkommen till en unik upplevelse på den vackra skandinaviska landsbygden!

Med hjälp av naturen arbetar vi medskapande med att öka vår ledarskapsförmåga och mellanrumskompetens. Mer information om platsen kommer i början av 2024. Det vi redan vet är att vi kommer att vara ute i naturen, laga mat tillsammans ute och inomhus och använda naturens olika rum för att  förstärka vårt lärande.

Holistisk ledarskapsutveckling är grundmodul 4 i Genuine Contact™-programmet.  Vi råder dig att som en förberedelse för den här kursen gå Organisatorisk hälsa och balans för att få ett större utbyte av den tid du investerar. Vi har utvecklat originalkursen med utomhuspedagogik och teorier för vuxnas lärande. Samtliga kursledare är erfarna Genuine Contact Trainers.

Under kursen får du uppleva medskapande möten och hur naturen kan användas som resurs i lärandet.

Vi övar bland annat:

 • Att utveckla mellanrumskompetens, det vill säga mellanrummet mellan stimuli och respons. Detta ökar den tid du förfogar över för att göra medvetna val om hur du vill reagera när du blir triggad.
 • Att bli bekväm med makt och att använda den klokt
 • Att mobilisera din kraft och ditt ledarskap i en konfliktsituation
 • Förmågan att gå i någon annans skor
 • Att sätta ihop ett eget stödsystem för vardagsarbetet
 • Att leda så att andra kan använda sitt eget ledarskap
 • Medvetenhet och uppmärksamhet i stunden

Vi tränar våra ledarskapsmuskler medvetet och praktiskt i en vacker utomhusmiljö, där vi använder olika platser för att förstärka vårt lärande.

När du vänder hemåt har du med dig:

 • Upplevelsen av unik natur och kultur på en mycket speciell plats
 • Erfarenhet av metoder för medskapande arbetssätt
 • En idé om att mäta framsteg på ett holistiskt sätt
 • En skiss för ett eget stödsystem för ledarskap
 • Exempel på hur naturen kan användas som rum för utveckling
 • Övningar för att stärka din mellanrumskompetens

 

Anmälan

Anmäl dig via mail till Demokratitanken. Ange fakturaadress och eventuella behov av särskild kost. Sista anmälningsdag 1 augusti 2024. OBS max 12 deltagareNär du anmält dig får du mer information om resa och förberedelser. Vi kommer att vara utomhus en stor del av tiden.

Kurskostnad: 1790 Euro inklusive kursbok, kursmaterial, boende och alla måltider. Anmälan är giltig efter betalning. Vid återbud efter 10 augusti återbetalas endast halva kursavgiften, men platsen kan överlåtas på annan person. Medlemmar i Genuine Contact Lokal Hub Skandinavien får rabatt på kursavgiften, kontakta oss.

För mer information kontakta Eiwor 

Holistisk ledarskapsutveckling är grundmodul 4 i Genuine Contact™-programmet av Birgitt och Ward Williams. Som kursdeltagare blir du inbjuden att bli medlem i den växande internationella Genuine Contact-organisationen och i Genuine Contact Lokal Hub Skandinavien för professionell utveckling och samarbete. Läs mer på hemsidan för Genuine Contact Program.

Kursledare

Eiwor Backelund Jacobsson, vuxenpedagog och auktoriserad Genuine Contact™ Trainer, har arbetat med Genuine Contact™-programmet sedan 1999, i olika ledarpositioner som chef, ordförande, projektledare och som konsult. Hon bidrar med praktisk och verklighetstestad erfarenhet av ett nytt sätt att tänka som ledare och chef.

Anders Johansson, utomhuspedagog, lärare och auktoriserad Genuine Contact™ Trainer, arbetar med naturturism, och auktorisation av naturguider och använder naturen som resurs för att utveckla människor och organisationer.

Ann-Heidi Paulsen Orvik, auktoriserad Genuine Contact™ Trainer och konsult som stödjer företag och individer att nå sin potential. HOn är djupt involverad i the International Genuine Contact Organization och initiativtagare till den lokala huben för Genuine Contact i Skandinavien.

Holistic Leadership Footer

.

Lead to collaborate & co-create
Holistic Leadership Footer
Holistic Leadership Footer

.

Lead to collaborate & co-create
Holistic Leadership Footer
PlayPause
previous arrow
next arrow