Integritetspolicy för GC Tools

Jag tar din integritet på stort allvar och är noga med hur jag använder din personliga information. Genom att använda min hemsida, godkänner du denna integritetspolicy.   

Informationsinsamling, användning och delning
Jag är ensam ägare till den information som samlas in via den här hemsidan. Den information som insamlas är sådan som du frivilligt lämnar via epost eller genom att ansluta dig till min epostlista. Jag varken delar, säljer eller hyr ut denna information till tredje part.

Den information som samlas in används antingen för att skicka nyhetsbrev och hålla dig informerad om mina aktiviteter och tankar eller kurser på GC Tools eller för att skicka information, fakturor och uppdateringar om kurser du registrerat dig för eller visat dig intresserad av.  Jag delar inte informationen med någon tredje part utanför min egen organisation.

Under förutsättning att du inte undanber dig, så kan jag komma att kontakta dig via epost i framtiden för att informera om nyheter, nya erbjudanden eller tjänster eller ändringar av den här integritetspolicyn.

Insamling, lagring och användning av dina uppgifter
Du kommer att bli ombedd att fylla i dina uppgifter i ett formulär, om du registrerar dig för nyhetsbrev, kurser, utbildningar eller mentorskap/coaching med Eiwor Backelund Jacobsson/GC Tools eller fyller i ett kontaktformulär eller ber om information om någon av de tjänster som erbjuds på hemsidan. Denna information är nödvändig för sådant som att sända fakturor, kontakta dig med relevant information om den aktivitet du är intresserad av, skicka uppdateringar etc.

Följande är exempel på information som samlas in:

  • För- och efternamn
  • E-postadress
  • Telefonnummer
  • Hemsida
  • Företagsnamn (när det är relevant)
  • Funktion
  • Kontaktadress
  • Postnummer, bostadsort och land
  • IP-nummer
  • Momsregistreringsnummer

Informationen samlas bara in när du blivit tillfrågad och när du frivilligt lämnar den. Den lagras digitalt.

Lagringsperiod
I princip sparas din information enbart så länge som behövs för att uppfylla ändamålet för varför den samlades in. När du avregistrerat dig från nyhetsbrevet eller via epost bett mig ta bort informationen, så raderas den. När du avregistrerat dig kommer din personliga information att tas bort ur systemet senast i slutet av den vecka då du bad om att bli borttagen.

Den information som samlas in för bokföring och CRM-system kommer att lagras i minst 8 år för att efterleva svenska bokförings- och skattelagar. De nyss nämnda riktlinjerna kommer att följas förutom i fall där lagen kräver att informationen sparas/görs tillgänglig.

Dina rättigheter
Du har alltid rätt att avregistrera dig eller be att din information blir borttagen ur mitt system. När detta görs kommer din information inte längre att användas. Annullering av detta medgivande kommer inte att påverka lagligheten i den datainsamling som gjordes utifrån det medgivande du gjorde, innan denna annullering.

Du har alltid rätt att få veta vilken information som samlats in och att göra ändringar. Det görs genom att du kontaktar mig på epost eiwor@gctools.se, ringer eller skickar en skriftlig förfrågan till det telefonnummer eller den adress som visas nedan.

Eiwor Backelund Jacobsson, GC Tools har rätt att ändra denna integritetspolicy när det behövs. Du kommer att få information om ifall så blir fallet samt information om datum när ändringarna träder i kraft.

Kontaktinformation

GC Tools ägs av

Eiwor Backelund Jacobsson, Garn 130, 45191 Uddevalla, Sverige.

Telefonnummer: +46 (0)702622946. E-postadress: eiwor@gctools.se

Om du har några frågor, vänligen kontakta mig på epost eller telefon enligt ovan.